Modelowy przykład wykorzystania środków unijnych

Modelowy przykład wykorzystania środków unijnych nf.pl

Firma House of Skills zaprojektowała i przeprowadziła program rozwoju umiejętności i kompetencji pracowników Carlsberg Polska, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O Projekcie "Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji pracowników Carlsberg Polska", to program szkoleniowy zaprojektowany przez House of Skills dla Carlsberg Polska. Celem programu był rozwój kompetencji kadry menedżerskiej oraz doskonalenie umiejętności i kwalifikacji pracowników obszaru sprzedaży i obsługi klienta. Wartość projektu wyniosła 3 334 704,15 zł.

Projekt ten był zgodny z priorytetami Działania 2.3.a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, którego celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez rozwój kwalifikacji pracowników, a także zasadami obowiązującymi w firmie Carlsberg Polska.

Program szkoleniowy został opracowany w oparciu o badanie potrzeb edukacyjnych kadry firmy Carlsberg Polska, przeprowadzone przez firmę House of Skills i był odpowiedzią na zgłoszone przez nią oczekiwania i potrzeby. Ścisła współpraca firmy szkoleniowej z działem Human Resources Carlsberg Polska była gwarancją skutecznej i efektywnej realizacji programu.

Informacje o szkoleniach Program realizowany był w oparciu o innowacyjne metody nauczania stosowane przez House of Skills, poparte wieloletnim doświadczeniem oraz know-how międzynarodowych partnerów: m.in. Time Manager International, Telephone Doctor® i Sandler Sales Institute®.

Programy zajęć w ramach szkoleń zostały dopasowane do potrzeb poszczególnych grup szkoleniowych. Szkolenia prowadzone były głównie w formie warsztatowej.

Udział wykładów w relacji do pozostałych metod szkolenia pozostawał w relacji 30%/70% na rzecz technik interaktywnych.

Czas trwania i uczestnicy programu Programem szkoleniowym objęta została grupa menedżerów i pracowników, łącznie 1100 osób, zatrudnionych w spółkach: Carlsberg Polska S.A, Carlsberg sp. z o.o. oraz DWD sp. z o.o. Program realizowany był w okresie od września 2006 do marca 2008 r. Działania rozwojowe objęły 23 moduły tematyczne, łącznie 356,5 dni szkoleniowych (2 852 godziny szkoleniowe). Podział osób według szczebli zatrudnienia przedstawia się następująco:

  • kluczowi menedżerowie szczebla Senior Management Team,
  • kluczowi menedżerowie szczebla Middle Management Team,
  • pozostali pracownicy pionu sprzedaży i obsługi klienta,
  • pracownicy działów produkcyjnych.

Logistyka szkoleń Zajęcia odbywały się na ternie całej Polski. Wybrane ośrodki zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników i trenerów oraz sale wykładowe.*

  • *zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, dla tego typu zamówień o wartości nie przekraczającej 60 000 € w skali roku, stosowana była procedura zamówienia z wolnej ręki.


Dodatkowe informacje : Barbara Piwowarczyk Dyrektor ds. Komunikacji Marketingowej House of Skills e-mail: barbara.piwowarczyk@weknowhow.pl Magdalena Walanus ITBC Communication e-mail: mwalanus@itbc.plAcceptus sp. z o.o.