Monitoring pracowników - czy na pewno robisz to dobrze ?

Monitoring pracowników - czy na pewno robisz to dobrze ? nf.pl

Monitoring pracowników – czy na pewno robisz to prawidłowo ? (cz. I) Sposób i dopuszczalne formy monitorowania pracowników w miejscu pracy to jak wynika z moich obserwacji problem dla pracodawców trudny. Ustawodawca nie rozwiązał tego problemu wprost i nie mamy regulacji określającej dopuszczalność i zakres monitoringu. Monitorowanie pracownika w miejscu pracy przy użyciu urządzeń elektronicznych może przybierać różne formy. Do najczęściej stosowanych zaliczyć należy: • sprawdzanie wykazów połączeń telefonicznych i odwiedzanych stron WWW, • kontrolę poczty elektronicznej, • monitorowanie za pomocą kamer użytkowych. Najważniejsze – kiedy monitorowanie jest dopuszczalne. Zanim zaczniemy jako pracodawca podejmować działania związane z monitorowaniem w pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy planowany monitoring odpowiada przesłankom jego zgodności z prawem, proporcjonalności do celu ale przede wszystkim należy poinformować pracowników o fakcie monitorowania i stosowanych metodach kontroli. Warunkiem legalnego monitoringu stosowanego przez pracodawcę jest bowiem: • zgodność z prawem – monitorowanie nie może naruszać przepisów, w szczególności przepisów kodeksu pracy i ustawy o ochronie danych osobowych. • usprawiedliwiony cel – np. ochrona systemu informatycznego i danych przed wirusami, ochrona przed napadami na pracowników, wykrycie zachowań szkodzących firmie. Pracodawca powinien być przygotowany na to, żeby udowodnić, że jego działanie kontrolne miało rzetelne postawy. • proporcjonalność – podjęte środki muszą być proporcjonalne do celu i w możliwie najmniejszym stopniu ingerować w życie pracowników, • jawność – pracownicy powinni wiedzieć, jakiej formie kontroli są lub mogą być poddawani, w jakim zakresie mogą ewentualnie wykorzystywać wyposażenie firmy na swoje prywatne potrzeby. Ogromne znaczenie mają tu zasady monitoringu, które powinien opracować każdy pracodawca stosujący takie instrumenty kontroli pracowników. A w następnej cześć: jak legalnie i skutecznie wykorzystać informacji uzyskanych w ramach monitorowania dla celów dowodowych.

Monika Jurkiewicz