Na czym polega restrukturyzacja firmy produkcyjnej?

Na czym polega restrukturyzacja firmy produkcyjnej? nf.pl

W niektórych uprzemysłowionych krajach świata blisko 80% przedsiębiorstw kończyło swoje istnienie przed upływem 10 lat. Dla 61,5% przedsiębiorstw długość życia wyniosła zaledwie 5 lat*. Co smutniejsze, tendencja ma charakter ciągły. Firmy, które chcą przetrwać zmuszone są do wprowadzania zmian organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych. Słowem zmuszone są poddać się restrukturyzacji. Stosunkowo niewielkie zainteresowanie firm polskich wdrażaniem innowacji zarówno w wymiarze organizacyjnym jak i technologicznym pozwala przypuszczać, że w niedługim czasie także one staną przed ryzykiem ogłoszenia postępowania upadłościowego, chyba że w porę zdecydują się na restrukturyzację właśnie. Podstawowym zadaniem restrukturyzacji jest dostosowanie przedsiębiorstwa do otoczenia w którym zachodzą ciągłe zmiany. W warunkach firmy produkcyjnej restrukturyzacja bynajmniej nie ma na celu burzenia w całości zastanej architektury w oparciu o którą działa przedsiębiorstwo. Chodzi raczej o wdrożenie nowoczesnych metod, które pozwolą na efektywne zarządzanie i przeobrażenie przedsiębiorstwa w firmę szczupłą, elastyczną, innowacyjną i zdolną do ciągłego doskonalenia. Najważniejszymi obecnie metodami pozwalającymi nadać przedsiębiorstwu charakter szczupły są: - JiT (system dostaw na czas), - TPM (system pracy bezawaryjnej), - TQM (system kompleksowego zarządzania jakością), - Kaizen (filozofia ciągłego udoskonalania). Wdrożenie powyższych metod to gwarancja obniżenia kosztów operacyjnych, poprawa jakości oraz widoczne powiększenie produkcji i dostaw. Oparcie działalności przedsiębiorstwa na zespołach czy też grupach roboczych pozwoli stworzyć firmę elastyczną, której łatwiej będzie sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Restrukturyzacji nie uda się przeprowadzić bez wsparcia informatycznego. Przydatne okażą się systemy w rodzaju MRP II (Zintegrowany System Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa) czy ERP (Wysoko Zintegrowany System Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa). Systemy te oprócz modułów planowania strategicznego, produkcyjno-zaopatrzeniowego czy finansowego zostały wyposażone w menadżerskie systemy informacyjne, które pozwalają menadżerom na bieżąco oceniać ryzyko swoich przedsięwzięć. Zasygnalizowane powyżej metody stanowią absolutne minimum. Nie mniej zaadaptowanie ich i rozwijanie w zakładzie produkcyjnym decyduje o wysokim standardzie przedsiębiorstwa i pozwoli mu sprostać wymaganiom niesionym przez przyszłość. inż. Iwona Sorbian Główny Manager ds. wdrożeń e-mail: iwona.sorbian@produkcyjni.pl tel: 517 560 097 www.Produkcyjni.pl | www.produkcyjni.blogspot.com * Dane pochodzą z pracy Mariusza Bednarka „Doskonalenie systemów zarządzania nowa droga do przedsiębiorstwa Lean”, Wyd. Difin 2007

Iwona Sorbian