Na wakacje samolotem? Sprawdź, co robić w razie problemów

Na wakacje samolotem? Sprawdź, co robić w razie problemów Pixabay.com

Raport ECC-Net wskazuje, że w 2014 r. Polska była trzecim krajem Unii Europejskiej pod względem liczby skarg na transport lotniczy. Nasz kraj zajął też niechlubne pierwsze miejsce w zakresie nieprawidłowości związanych z bagażem.

Prawnicy D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. podpowiadają, jak reagować w przypadku wakacyjnych problemów z bagażem czy odwołanym lub opóźnionym lotem.

Zaginiony lub zniszczony bagaż

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele jest przypadków, w których dla rozwiązania naszych problemów niezbędna jest pomoc prawna. Dopiero sytuacje zmuszające do dochodzenia swoich roszczeń, uświadamiają nam, że odnalezienie się w gąszczu przepisów prawnych wcale nie jest takie łatwe.

Co zrobić w przypadku kłopotów z nadanym bagażem? Procedura jest stosunkowo prosta. W pierwszej kolejności informację o zaginięciu lub uszkodzeniu bagażu zgłaszamy obsłudze lotniska. Powinniśmy wówczas otrzymać Raport Niezgodności Własności (PIR). W przypadku utraty walizki czy plecaka, obsługa lotniska wprowadza dodatkowo niezbędne dane do Międzynarodowego Systemu Wyszukiania Bagażu, który daje możliwość monitorowania poszukiwań naszej zguby przez Internet.

Drugi krok to złożenie u przewoźnika reklamacji w formie pisemnej.

– Na złożenie reklamacji na piśmie mamy siedem dni w przypadku uszkodzenia bagażu oraz 21 dni w przypadku opóźnienia w odbiorze. Na tym etapie musimy określić wysokość poniesionej szkody, co na ogół robi się przez szacowanie wagi bagażu. W takim przypadku możemy liczyć na ok. 80 zł za każdy kilogram – wskazuje Magdalena Plakwicz, radca prawny D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

Jeżeli posiadamy rachunki za zakup walizki i znajdujących się w niej rzeczy, możemy oczekiwać, że linie lotnicze wezmą je pod uwagę przy szacowaniu wartości zguby. Pamiętajmy jednak, że odpowiedzialność przewoźnika jest limitowana do ok. 1 220 euro za sztukę bagażu!

Opóźniony lub odwołany lot

Jeśli nasz lot zostaje odwołany i nie docieramy w określonym czasie na wymarzone wakacje, to w związku z zaistniałą sytuacją przysługuje nam szereg praw, m. in. należy się nam zwrot kosztów podróży za niewykorzystaną część lotu. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy np. wynajęliśmy willę w Toskanii i, mimo odwołanego rejsu, docieramy na miejsce rejsem kolejnym. Jeśli jednak odwołany lot powoduje, że nasze wakacyjne plany są już nierealne, to należy się nam zwrot kosztów biletów, w tym – gdy nie ma już sensu lecieć do zaplanowanego miejsca – za najbliższy lot powrotny. Sama wartość odszkodowania wyliczana jest ryczałtowo i uzależniona od trasy lotów oraz ich długości.

Poza zwrotem kosztów, przy odwołanym locie mamy też możliwość zmiany planu podróży, i tę opcję najczęściej proponują przewoźnicy. Oferują oni przelot w porównywalnych warunkach w najwcześniejszym możliwym terminie. To, czy lot zostaje uznany za opóźniony, zależy nie tylko od czasu oczekiwania, ale i od długości trasy. W przypadku lotów do 1500 km, opóźnieniem są dwie godziny czekania. Jeśli mieliśmy pokonać dystans powyżej 1500 km, ale lot był zaplanowany między lotniskami w Unii Europejskiej, albo jeśli jedno z lotnisk znajduje się poza Unią Europejską, a zaplanowany dystans wynosi 1500-3500 km, za opóźnienie uznawane są trzy godziny czekania. W pozostałych przypadkach o opóźnieniu jest mowa dopiero wówczas, gdy czekamy co najmniej cztery godziny. Jeśli utkniemy na lotnisku na ponad pięć godzin, to zyskujemy prawo do zwrotu kosztu biletu albo do zmiany planu podróży na warunkach takich, jak w przypadku odwołania lotu.

Bez względu na to czy nasz lot został odwołany, czy opóźniony, przysługuje nam tzw. prawo do opieki. Zgodnie z tym prawem, przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia oczekującym pomocy w postaci bezpłatnych posiłków oraz napojów – w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania. Przysługują nam także dwie bezpłatne rozmowy telefoniczne oraz dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe. Jeśli okaże się, że dalszy lot jest możliwy co najmniej jeden dzień po pierwotnym terminie, przewoźnik zobowiązany jest do bezpłatnego zakwaterowania nas w hotelu i zapewnienia nam transportu między lotniskiem a miejscem zakwaterowania.

– Pamiętajmy, że przewoźnik nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, jeżeli może dowieść, że odwołanie lub duże opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności. To sytuacje, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, np. gęsta mgła na lotnisku czy pyły wulkaniczne na trasie przelotu – zaznacza Magdalena Plakwicz.

Z ubezpieczeniem ochrony prawnej lżej latać

Jak podkreślają eksperci D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A., podstawową trudnością w przypadku dochodzenia własnych praw w związku z opóźnionym (odwołanym) lotem lub zagubionym (zniszczonym) bagażem, jest wycena i udowodnienie naszej straty. Choć kwoty odszkodowań w przypadku różnych kłopotów na lotnisku są określone przez odpowiednie przepisy unijne lub międzynarodowe, to nie zawsze przewoźnik będzie skłonny wypłacić nam odszkodowanie adekwatne do strat. W takim przypadku niezbędna może się okazać pomoc prawnika, który podpowie nam jak przejść przez wszystkie skomplikowane procedury, wypełnianie dokumentów i podań oraz ostatecznie jak wyegzekwować należne nam odszkodowanie. Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Życia Prywatnego zapewnia, w razie potrzeby, dostęp do porad prawnych oraz możliwość pokrycia kosztów honorarium wynajętego radcy prawnego lub adwokata.

ZOOM bsc Agnieszka Smużewska