Nagrody Polskiej Rady Centrów Handlowych

Nagrody Polskiej Rady Centrów Handlowych PR CH

17 października w warszawskiej Fabryce Trzciny, Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH), ogłosiła zwycięzców czwartej edycji eksperckiego programu PRCH Retail Awards 2013 na najlepsze centrum i sieć handlową oraz kampanie marketingowe.

PRCH, organizacja zrzeszająca ponad 200 inwestorów, deweloperów i najemców centrów handlowych, stworzyła program PRCH Retail Awards po to, aby w fachowy i bezstronny sposób promować najlepsze praktyki biznesowe w branży centrów handlowych w Polsce.

Wśród finalistów znalazły się wyróżniające jakością i efektywnością centra i sieci handlowe oraz najskuteczniejsze kampanie marketingowe centrów i sieci handlowych. Aby zapewnić rzetelność i obiektywność oceny projektów, PRCH powołała Jury złożone z ekspertów ds. rozwoju, zarządzania centrami handlowymi, wynajmu, architektury, marketingu oraz przedstawicieli najemców. Ich zadaniem była merytoryczna weryfikacja zgłoszeń pod kątem jakości, innowacyjności i efektywności. Członkowie Jury nie oceniali projektów, z którymi są lub kiedykolwiek byli związani zawodowo. Jury pogłębiało swoją ocenę poprzez wizyty w nominowanych obiektach.

Podobne artykuły:


LISTA ZWYCIĘZCÓW PROGRAMU PRCH RETAIL AWARDS 2013

Nowe Centrum Handlowe Roku 2013

Jury PRCH Retail Awards nie przyznało nagrody w tej kategorii.

Przebudowa/ Rozbudowa/ Modernizacja Centrum Handlowego Roku 2013
Jury PRCH Retail Awards nie przyznało nagrody w tej kategorii.

Centrum Handlowe Roku 2013 - Best performance

Wyróżnienie: GALERIA MALTA, Poznań – Neinver Polska
Wyróżnienie: GALERIA BAŁTYCKA, Gdańsk - ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o.

Sieć Handlowa Roku 2013- Best performance

Nagroda: PLAY - P4 Sp. z o.o.
Wyróżnienie: DEICHMANN - Deichmann Obuwie Sp. z o.o.
Wyróżnienie: SMYK - Smyk Sp. z o.o.

MARKETING CENTRUM HANDLOWEGO ROKU 2013

Kampania Przebudowy/ Rozbudowy/ Modernizacji Roku 2013

Wyróżnienie: „Modomorfoza” DOM MODY KLIF, Warszawa - BNP Paribas Real Estate Advisory and Property Management Poland Sp. z o.o.

Kampania CSR Roku 2013

Nagroda: „5-te urodziny Askany”, GALERIA ASKANA, Gorzów Wielkopolski - CREAM Caelum Real Estate Asset Management Sp. z o.o.

Kampania B2B Roku 2013

Nagroda: „NoVa Park– pomysł na doskonały biznes”, NOVA Park, Gorzów Wielkopolski - CREAM Caelum Real Estate Asset Management Sp. z o.o.

Kampania Prosprzedażowa Roku 2013

Wyróżnienie: „Licytacja”, C.H. STER, Szczecin - Metro Properties Sp. z o.o.

Kampania Otwarcia Roku 2013

Jury PRCH Retail Awards nie przyznało nagrody w tej kategorii.

Kampania Public Relations Roku 2013

Nagroda: „Idzie, idzie Podbeskidzie… z Gemini Park Bielsko-Biała” GEMINI PARK BIELSKO-BIAłA, Bielsko-Biała - GREM Gemini Real Estate Management Sp. z o.o.

Wyróżnienie: „Gemini TV”, GEMINI PARK TARNÓW, Tarnów - GREM Gemini Real Estate Management Sp. z o.o

Wydarzenie Roku (event) 2013

Nagroda: „GOK WAN w Porcie Łódź”, C.H. PORT ŁÓDŹ, Łódź, Inter IKEA Centre Polska S.A.

MARKETING SIECI HANDLOWEJ 2013

Kampania Prosprzedażowa Roku 2013

Jury PRCH Retail Awards nie przyznało nagrody w tej kategorii.

Kampania CSR Roku 2013

Wyróżnienie: „Certyfikat Zielony Sklep”- TCHIBO - Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

Podobne artykuły:

Kryteria oceny zgłoszeń do nagród PRCH Retail Awards 2013

Nagrody PRCH Retail Awards zostały przygotowane na wzór najbardziej prestiżowych w branży nagród ICSC – Międzynarodowej Rady Centrów Handlowych i europejskich rad centrów handlowych. Program jest adresowany zarówno do deweloperów i zarządców, jak i najemców, obejmuje trzy kategorie główne: Centrum Handlowe Roku, Sieć Handlowa Roku i Marketing centrów i sieci handlowych.

Podstawą zgłoszenia do konkursu była obszerna, merytoryczna aplikacja, opisująca szczegółowo wszystkie ważne aspekty projektu, np. w przypadku centrów handlowych były to m.in. proces powstawania i komercjalizacji, strategia pozycjonowania i kształtowania tożsamości, dane dotyczące efektywności, w tym wskaźniki obrotów i frekwencji, architektura i kontekst urbanistyczny, strategia marketingowa, nawiązywanie dialogu z lokalną społecznością oraz sposób zarządzania centrum. Najemcy, którzy zgłosili się do PRCH Retail Awards, musieli przedstawić: strategię tworzenia marki, rozwój sieci handlowej z uwzględnieniem ilości i lokalizacji punktów handlowych oraz planów na przyszłość, aranżację sklepów i witryn, obsługę i dialog z klientem, a także strategię marketingową i jakość obsługi. W przypadku kampanii marketingowych, zgłaszanych przez centra handlowe i sieci handlowe, PRCH wymagało opisu celów i strategii kampanii, szczegółowej taktyki i narzędzi marketingowych, resume budżetu i planów mediowych, przedstawienia kreacji, zilustrowania przebiegu kampanii, a co najważniejsze – udokumentowania jej efektów i realizacji założonych celów.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest organizacją non-profit. Od 2003 roku zrzesza ok 200 firm pracujących w branży nieruchomości centrów handlowych: zarządców, inwestorów, deweloperów, najemców, prawników, architektów, agencje PR, marketingu i inne firmy działające na rzecz tego sektora. Celem PRCH jest wspieranie rozwoju rynku centrów handlowych w Polsce, promowanie wiedzy nt. ich funkcjonowania, propagowanie najlepszych praktyk oraz tworzenie szerokiego forum branżowego na rzecz kontaktów i badań. Działalność PRCH obejmuje szereg projektów edukacyjnych, programów informacyjnych i wydarzeń integrujących branżę. PRCH od wielu lat promuje polski rynek centrów handlowych na arenie międzynarodowej, a w maju 2014 roku po raz pierwszy będzie organizatorem Targów ReDI. Więcej informacji: www.prch.org.pl.

Podobne artykuły:

Polska Rada Centrów Handlowych