Najczęstsze pomyłki menedżera

Najczęstsze pomyłki menedżera nf.pl

Nierealistyczna ocena możliwości zespołu, brak elastyczności w wyborze metody działania i podejściu do jego realizacji, brak dobrej komunikacji i odwagi w podejmowaniu decyzji - każdy z tych pięciu grzechów głównych zarządzania projektami może przytrafić się nawet najbardziej doświadczonemu managerowi. Jednym z błędów najczęściej popełnianych przez menadżerów jest przekonanie, że efektywność pracy zależy głównie od liczby osób zaangażowanych w projekt i czasu, który te na niego poświęcają. W Polsce nadal bardzo popularne jest podejście, że im większy zespół, tym skuteczniej będzie przebiegać realizacja zadania, tymczasem specjaliści od zarządzania wyraźnie zaznaczają, że sprawna realizacja projektu to przede wszystkim dobre zmotywowanie zespołu i odpowiednie rozdzielenie zadań pomiędzy jego członków. Jak powiedział Andrzej Zalewski, kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami i Zarządzanie Zasobami IT, bardzo poważnym błędem popełnianym podczas planowania działań jest niezweryfikowanie projektu pod kątem jego wykonalności. Kierownicy projektów bardzo często wyznaczają do realizacji zadań większą liczbę osób niż to konieczne, co wcale nie gwarantuje satysfakcjonującego efektu. Równie często zdarzają się jednak sytuacje niedoszacowania liczby pracowników i czasu potrzebnego na realizację danego projektu. Największym grzechem popełnianym przez menedżerów jest brak realnej oceny możliwości zespołu.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów