Najważniejsze wyzwania w zarządzaniu bieżącymi finansami, przed którymi stają dziś menedżerowie

Najważniejsze wyzwania w zarządzaniu bieżącymi finansami, przed którymi stają dziś menedżerowie nf.pl

W porównaniu z wagą strategicznych decyzji finansowych znaczenie bieżącego zarządzania przepływami pieniężnymi jest często niedoceniane. Tymczasem w bardzo szybko dziś rozwijających się polskich firmach dyrektorzy finansowi wciąż stają przed podstawowymi wyzwaniami, takimi jak zwiększanie płynności i utrzymanie kontroli nad przepływami pieniężnymi. Odpowiedzią banków i innych instytucji finansowych na te wielkie wyzwania działów finansów są rozbudowane gamy produktów umożliwiających sprawniejsze zarządzanie kapitałem obrotowym, zwłaszcza gotówką i należnościami. Należą do nich: - usługi cash management (optymalizujące zarządzanie bieżącymi środkami finansowymi), - rozwiązania trade finance (finansujące transakcje pomiędzy dostawcami i odbiorcami oraz ułatwiające je), - narzędzia ułatwiające zarządzanie służbowymi wydatkami pracowników firmy (np. karty korporacyjne). Usługi te wykorzystywane są przez firmy zwłaszcza dla poprawy efektywności i przejrzystości zarządzania gotówką, usprawniania łańcucha dostaw i zwiększania kontroli nad wydatkami służbowymi pracowników i menedżerów. W zarządzaniu bieżącymi finansami firmy dążą dziś do centralizacji. Pozwala ona na zwiększenie przejrzystości operacji i umożliwia scentralizowane zarządzanie finansami w ramach grup kapitałowych. Obok centralizacji ważnym trendem jest automatyzacja przepływów finansowych, możliwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologii informacyjnej. Rozwiązania oferowane przez banki umożliwiają centralne zarządzanie rachunkami przedsiębiorstwa, a elektroniczne platformy dodatkowo ułatwiają usprawnienie procesów finansowych. Współpraca firmy z instytucjami finansowymi stwarza możliwość optymalizacji łańcucha dostaw. Dzięki rozwiązaniom z zakresu finansowania handlu i zarządzania należnościami przedsiębiorstwa mogą zwiększać płynność i unikać zatorów płatniczych. Oferowane przez banki narzędzia pozwalają też na finansowanie dostawców lub odbiorców, co może zadecydować o atrakcyjności firmy jako partnera handlowego, a tym samym poprawia jej pozycję w łańcuchu dostaw. W wielu firmach nadal brakuje odpowiednich narzędzi pozwalających na kontrolowanie wydatków służbowych pracowników. W takich przedsiębiorstwach jak międzynarodowe firmy konsultingowe koszty podróży menedżerów stanowią istotny składnik kosztów całej firmy. Banki i wystawcy kart korporacyjnych oferują rozwiązania, które pozwalają skuteczniej realizować politykę wydatkową przedsiębiorstwa i ograniczyć koszty. Kompleksowe usługi zarządzania przepływami finansowymi, gotówką, należnościami i wydatkami oferowane były jeszcze do niedawna głównie dużym przedsiębiorstwom. W ich przypadku współpraca prowadziła do tworzenia indywidualnie dobranych dla każdej korporacji rozwiązań. Mniejszym przedsiębiorstwom oferowano mniej zaawansowane, wystandaryzowane, pojedyncze produkty. Dziś instytucje finansowe deklarują coraz większą otwartość na segment MSP (małe i średnie firmy).

PRoto.pl