Niedobre jedzenie w szpitalu? Większości pacjentów smakuje

Niedobre jedzenie w szpitalu? Większości pacjentów smakuje sxc.hu

Badanie miało na celu poznanie opinii pacjentów na temat różnych aspektów związanych z leczeniem szpitalnym, w tym m. in. na temat szpitalnego odżywiania czy szpitalnej odzieży.

Niemal 3 na 4 pacjentów spożywa posiłki przygotowywane przez kuchnię szpitalną. Większość z nich ocenia jakość podawanego jedzenia jako smaczne lub nawet bardzo smaczne.

Jedzenie szpitalne Jedzenie szpitalne


Blisko połowa pacjentów przebywających w szpitalu w ciągu dnia korzysta z własnej piżamy. Jedynie 2 proc. respondentów korzysta z ubrań szpitalnych. Przy krótszych pobytach w szpitalu pacjenci zdecydowanie preferują własną piżamę (52 proc.). Przy pobycie przekraczającym 20 dni więcej niż połowa pacjentów wybiera luźny ubiór codzienny. Wiek pacjentów istotnie różnicuje preferencje dotyczące ubioru szpitalnego. 60 proc. pacjentów powyżej 50. roku życia wybiera własną piżamę, z kolei 21 proc. woli luźny ubiór codzienny.