Niepełnosprawni nie mogą znaleźć pracy

Niepełnosprawni nie mogą znaleźć pracy nf.pl

W państwach Unii Europejskiej co druga osoba niepełnosprawna pracuje, a w Polsce" Co szósta. W dodatku niepełnosprawni to jedna z najliczniejszych grup wśród osób długotrwale bezrobotnych w naszym kraju. Zachęty nic nie pomagają, mimo wprowadzonych w zeszłym roku zmian w prawie. Przewidują one, że niepełnosprawni kandydaci do pracy w administracji publicznej i samorządowej, jeśli zakwalifikują się do piątki najlepszych kandydatów, mają pierwszeństwo w zatrudnieniu. Jednak i tak bezrobocie wśród takich osób systematycznie wzrasta. To dlatego, że mamy bardzo sztywne przepisy dotyczące przyjmowania do pracy osób niepełnosprawnych. Obecnie pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 osób, jest zobowiązany dokonywać co miesiąc wpłat na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeśli minimum 6 proc. jego pracowników nie jest osobami niepełnosprawnymi. Jednak na sześcioprocentowy wskaźnik zatrudnienia składają się jedynie osoby niepełnosprawne zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a pracujące na podstawie umowy o dzieło czy zlecenie - już nie. Pracodawcy, członkowie PKPP Lewiatan, często narzekają na zbyt dużą ilość dodatkowych uprawnień pracowniczych, jakie posiadają osoby niepełnosprawne, m.in. dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego, dodatkową przerwę w pracy na gimnastykę lub wypoczynek, płatne zwolnienia od pracy do 21 dni na turnusy rehabilitacyjne.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów