Nowe narzędzie do badania kompetencji

Nowe narzędzie do badania kompetencji nf.pl

HR Core Competences jest narzędziem  do diagnozy kompetencyjnej organizacji metoda 360 stopni, które bezpośrednio odpowiada na potrzeby organizacji, korelujące z aktualnymi trendami na rynku HRM oraz o silnej podbudowie merytorycznej
 
Jest oparty o autorski model 50 kluczowych kompetencji zbudowany we współpracy z przedstawicielami biznesu.
Kompetencje są wyskalowane i opisane poprzez efektywnościowe wskaźniki behawioralne oraz adoptowalne do każdej organizacji.


Jest narzędziem informatycznym pozwalającym na badanie nielimitowanej liczby pracowników.


Dostarczone raporty zawierają informacje rozwojowe dostosowane i użyteczne na różnych szczeblach zarządzania (kadra zarządzająca, HR, bezpośredni przełożeni)

Dzięki zastosowaniu HR Core Competences:

  • Określamy priorytetowe kierunki rozwojowe na poziomie indywidualnym oraz całej organizacji.
  • Oceniamy efektywność rozwoju kompetencji.
  • Optymalizujemy czas i koszty realizacji procesów oceny kompetencji. Podnosimy efektywność zarzadzania personelem     


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY : www.respect-ds.pl

RESPECT SP. Z O.O.