Nowe wyzwania w branży HR

Nowe wyzwania w branży HR nf.pl

Przełom starego i nowego roku to dobry moment na drobne podsumowanie tego co się działo i postawienie prognoz dotyczących najbliższej przyszłości.

Poniżej przedstawiam pewne tezy, które wynikają z kilkudziesięciu rozmów z przedstawicielami działów HR oraz reprezentantami firm doradczych i szkoleniowcy oraz badań opinii tych samych osób przeprowadzonych w październiku 2010r.Tezy te można traktować jak subiektywną opinię nt. stanu i tendencji w obszarze HR, warto jednak zastanowić się w jakim stopniu odnoszą się one do własnych przemyśleń w tym zakresie.

Podsumowanie roku 2010

Czym się zajmowaliśmy?

Rok 2010 był niewątpliwie ciekawy. Niepewna sytuacja makroekonomiczna, olbrzymi zastrzyk środków z Unii Europejskiej i coraz ostrzejsza walka o klienta to tylko część z czynników kształtujących nasze działania w obszarze HR.

Szkolenia:

 • Projekty EFS – ten rok obfitował w ilość szkoleń współfinansowanych ze środków UE. Generalnie przeważają pozytywy z takiego stanu rzeczy (większa dostępność szkoleń, oszczędności etc) choć warto pamiętać o problemach (obniżenie jakości szkoleń, ogrom formalności, trudności z rozliczeniem, częściowe przeciążenie uczestników etc.)
 • Szklenia sprzedażowe i obsługi klienta – ta tematyka to jeden z hitów 2010r. Wynika to zapewne z rosnącą świadomością firm i organizacji dotyczącej potrzeby „walki” o klienta.
 • Szkolenia menedżerskie – w tym tematyka przywództwa. Okazuje się, że wymagania względem kadry menedżerskiej są coraz wyższe i szkolenia mają ich w tym wspierać – czy jednak jest to właściwy kierunek wsparcia – myślę, że przyszłość to zweryfikuje.
 • Szkolenia finansowe (w tym finanse dla nie-finansistów) oraz IT
 • Zarządzanie projektami – rosnąca popularność metodologii PRINCE


Zarządzanie Zasobami Ludzkimi:

 • Kompetencyjne opisy stanowisk pracy – coraz więcej firm dąży do uporządkowania tego obszaru swojego funkcjonowania
 • Systemy Ocen powiązane z wdrożeniem monitoringu wskaźników efektywności – jest to stała tendencja od kilku lat i zapewne utrzyma się przez dłuższy czas
 • Systemowe narzędzia wspierające działania w obszarze ZZL – coraz więcej firm uświadamia sobie, że optymalizacja procesów ZZL po prostu wymaga dobrego wsparcia narzędziowego


Inne:
Wydaje się, że coaching – we wszelkich swoich formach - cieszy się rosnącym zainteresowaniem. To ciekawa tendencja, szczególnie, że bardzo trudno wykazać jej wpływ na efektywność w skali organizacyjnej.

Główne wyzwania
Wydaje się, że rok 2010 był okresem poszukiwań. Z jednej strony musieliśmy się liczyć ze znacznymi ograniczeniami budżetów HR a z drugiej olbrzymich możliwości wynikających m.in. z projektów EFS.


Prognozy na 2011, co sie zmieni?

Szkolenia:

 • Ograniczenie źródeł dofinansowania – eldorado w tym zakresie powoli będzie się kończyć. Warto już teraz się do tego przygotowywać.
 • Wydaje się, że nieustającą popularnością będą się cieszyć szkolenia handlowe, obsługi klienta oraz menedżerskie. Częściej jednak będą one osadzane w praktyce danej organizacji – tego oczekują uczestnicy.
 • Częściej też proces szkoleniowy będzie wykorzystywał nowoczesne formy realizacji. Blended Learning, Web-casty oraz video porady to tylko część możliwości, które są już klasyką w USA, Korei czy Niemczech u nas są traktowane jak nowość.
 • Systemowe rozwiązania dotyczące polityki szkoleniowo – rozwojowej. Coraz częściej szkolenia będą elementem strategii ZZL precyzyjnie planowanym i rozliczanym.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi:

 • Wiele firm przygotowuje się do weryfikacji swoich systemów motywacyjno – płacowych. To może być prawdziwe wyzwanie najbliższych lat.
 • Niemal równie często firmy przymierzają się do działań związanych z kształtowaniem systemów wartości i wdrożeniem nowej kultury organizacyjnej.
 • Czy chcemy czy nie następne lata to będzie eksplozja narzędzi IT dedykowanych różnym obszarom ZZL. Zarządzanie szkoleniami (dla którego ciekawą propozycję jest „trainingbot), audyt kompetencji, opisy stanowisk etc. – to obszary dla których należy spodziewać się dedykowanych aplikacji.

Wyzwania dla HR
Wyzwaniem dla HR będzie niewątpliwie możliwość skutecznego wykorzystania zwiększającej się liczby ofert, narzędzi i aplikacji w sposób użyteczny dla firmy.
Wyzwaniem może też być względnie stała tendencja na rynku związana z potrzebą optymalizacji kosztów. Może to oznaczać zarówno ograniczanie poziomu zatrudnienia (jak w przypadku wielu urzędów) jak i konieczność uzasadniania wszelkich inwestycji w kapitał ludzki.

(kliknij obrazek aby go powiększyć)

Grzegorz Filipowicz - Ekspert
Fundacja Obserwatorium Zarządzania

grzegorz.filipowicz@obserwatorium.pl

Inwestor w Kapitał Ludzki