NOWE ZAWODY WYMAGAJĄ INWESTYCJI W LUDZI

NOWE ZAWODY WYMAGAJĄ INWESTYCJI W LUDZI nf.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku prowadzi monitoring najbardziej deficytowych zawodów. W całym województwie pomorskim problemem staje się brak wysoko wykwalifikowanych pracowników. Problem dotyczy nie tylko inżynierów, ale dobrych robotników pracujących na liniach produkcyjnych. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku realizuje program przygotowujący bezrobotnych do pracy w najbardziej poszukiwanych zawodach.
- Adresujemy go do bezrobotnych w wieku do 25 lat, osób długotrwałe bezrobotnych, bezrobotnych powyżej 50-go roku życia oraz osób niepełnosprawnych - wyjaśnia Marcin Horbowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. -Uważamy, że te grupy są w pewnym stopniu dyskryminowane na rynku pracy i osobom takim trudniej jest znaleźć zajęcie. Urząd zamierza współpracować z przedsiębiorcami, którzy będą szkolić bezrobotnych do konkretnego zawodu, szczególnie wnajbardzięj deficytowych branżach. Aktualnie na rynku pracy najbardziej deficytowe są zawody związane z budownictwem, nowymi technologiami oraz transportem i obsługą maszyn budowlanych.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów