Nowi partnerzy wzmacniają Deloitte

Nowi partnerzy wzmacniają Deloitte nf.pl

Do grona partnerów Deloitte dołączyli: Wojciech Hann, Michał Kłosiński, Artur Maziarka i Tomasz Walczak. Swoją wiedzą i długoletnim doświadczeniem wzmocnią pozycję Deloitte jako jednej z wiodących w Polsce firm doradczych.

- „Dołączenie do grona partnerów to na pewno ważny etap kariery zawodowej oraz uznanie dla wkładu Wojciecha Hanna, Michała Kłosińskiego, Artura Maziarki i Tomasza Walczaka w rozwój Deloitte w regionie Europy Środkowej” – mówi Marek Metrycki, szef Deloitte w Polsce. - „Jestem przekonany, że w dalszym ciągu będą wspierać nasze wysiłki w świadczeniu najwyższej klasy usług doradczych dla biznesu.”

Wojciech Hann został partnerem w dziale doradztwa finansowego, gdzie kieruje środkowo europejskim zespołem energetyczno-surowcowym. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i doradztwie finansowym, w tym ponad 8 lat w sektorze energetycznym. Kierował licznymi projektami z dziedziny fuzji i przejęć (M&A) oraz finansów przedsiębiorstwa (corporate finance) w sektorach usług finansowych, stalowo-maszynowym, IT, i innych.

Dział doradztwa podatkowego wzmocni jako partner Michał Kłosiński, który zajmuje się tą dziedziną od ponad 11 lat. Specjalizuje się w kwestiach dotyczących podatku VAT oraz innymi podatkami pośrednimi w odniesieniu do transakcji krajowych i międzynarodowych. Michał Kłosiński doradza czołowym polskim i zagranicznym firmom, zwłaszcza z sektora telekomunikacyjnego, dóbr szybkozbywalnych oraz budownictwa. Nadzoruje projekty mające na celu ocenę poprawności oraz zwiększenie efektywności rozliczeń w zakresie podatków pośrednich, w tym VAT. Prowadzi szereg postępowań podatkowych, w szczególności mających na celu odzyskanie nadpłat podatku, jak również projekty typu „due diligence’ oraz przeglądy podatkowe podmiotów z różnych sektorów gospodarki.

Partnerem w dziale audytu został Artur Maziarka, związany z Deloitte od 1996 r. W latach 2001- 2003 pracował w Stanach Zjednoczonych, w biurze Deloitte w Dayton, Ohio w dziale audytu i doradztwa. Od maja 2005 r. zarządza tymże działem w biurze w Katowicach. Artur Maziarka specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych według polskich, międzynarodowych i amerykańskich standardów rachunkowości. Napisał też szereg publikacji z zakresu MSSF. Jest biegłym rewidentem i członkiem Association of Certified Chartered Accountants w Wielkiej Brytanii.

W poznańskim dziale doradztwa podatkowego Deloitte partnerem został Tomasz Walczak. Ekspert kieruje podatkowym zespołem German Desk oraz Zespołem Usług Księgowych Deloitte w Polsce. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, studiował również na FHW Berlin i Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego, obejmującego zarówno rozbudowane projekty podatkowe, jak i bieżące doradztwo dla wiodących firm polskich i zagranicznych. Przed rozpoczęciem pracy w Deloitte pracował w biurach firmy Andersen w Poznaniu i Zurychu. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym, autorem wielu publikacji poświęconych zagadnieniom podatkowym oraz prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach podatkowych.

Deloitte Bussines Consulting