Nowy akcjonariusz strategiczny Banku Zachodniego WBK

Nowy akcjonariusz strategiczny Banku Zachodniego WBK nf.pl

Allied Irish Banks, większościowy akcjonariusz Banku Zachodniego WBK wyraził zgodę na sprzedaż 70,36% akcji Banku Zachodniego WBK hiszpańskiej grupie bankowej Santander.

Tym samym finalizuje się proces sprzedaży większościowego pakietu akcji BZ WBK zapowiedziany przez AIB pod koniec marca tego roku. To transakcja o charakterze kapitałowym, która nie ma oczywiście żadnego wpływu na stabilność Banku Zachodniego WBK oraz bezpieczeństwo zgromadzonych w nim środków. Jej efektem jest zmiana właściciela większościowego pakietu akcji banku. Wartość pakietu akcji Banku Zachodniego WBK jaki Grupa Santander może nabyć to 3,1 mld euro. W momencie finalizacji procesu oraz uzyskaniu przez nowego akcjonariusza wszystkich wymaganych zgód regulatorów, Bank Zachodni WBK stanie się członkiem globalnej, największej w strefie euro, grupy finansowej.

Bank Zachodni WBK jednym z trzech największych na polskim rynku. Na terenie całego kraju oddaje do dyspozycji klientów 611 placówek własnych oraz partnerskich sieci BZ WBK Partner. BZ WBK posiada również jedną z najliczniejszych w Polsce sieci bankomatów – 1048 urządzeń – oraz kilkanaście wpłatomatów. Bank jest jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kapitały własne banku przekraczają 6 mld złotych.

Bank Zachodni WBK obsługuje zarówno klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże korporacje. Bank prowadzi ponad 2,2 mln kont osobistych, ponad 500 tys. kont oszczędnościowych oraz ponad 200 tys. rachunków firmowych. Od wielu lat jest liderem nowych technologii w polskim sektorze bankowym – jako jeden z pierwszych uruchomił usługi bankowości elektronicznej (obecnie ponad 1,8 mln usług), wprowadził na polski rynek wiele nowych rodzajów kart płatniczych, jako jeden z pierwszych zaczął wydawać na masową skalę karty z mikroprocesorem i wdrożył system informatyczny likwidujący przypisanie rachunków do konkretnych oddziałów.


W skład Grupy Banku Zachodniego wchodzą spółki uzupełniające ofertę banku o większość dostępnych w Polsce usług finansowych, tzn. Dom Maklerski, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, spółka zarządzania aktywami – asset management, spółki zajmujące się leasingiem, faktoringiem i ubezpieczeniami oraz Fundusz Poręczeń Kredytowych. Grupa Banku Zachodniego WBK zatrudnia 9720 osób, z czego większość w sieci oddziałów banku.

Bank jest doskonale znany Polakom, chociażby z ostatnich kampanii reklamowych z udziałem gwiazd światowego kina. John Cleese reklamował jego kredyty gotówkowe, Danny DeVito namawiał do zakładania lokat, a Gerard Depardieu zachęcał do otwierania kont osobistych.

Bank Zachodni WBK działa na podstawie polskiego prawa i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zgromadzone w nim depozyty są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dotychczasowy inwestor strategiczny Banku Zachodniego WBK – irlandzka grupa Allied Irish Banks – jest obecna w BZ WBK od 1995 roku, kiedy to nabyła od Skarbu Państwa pierwszy pakiet akcji Wielkopolskiego Banku Kredytowego. Następnie nabywała kolejne udziały w WBK, a w 1999 r. większościowy pakiet akcji Banku Zachodniego. W 2001 r. przeprowadzono połączenie obu banków, w wyniku którego powstał Bank Zachodni WBK. Grupa AIB objęła 70,5% akcji nowego banku.

Bank Zachodni WBK S.A.