Nowy zarząd House of Skills

Nowy zarząd House of Skills nf.pl

Firma szkoleniowo-doradcza House of Skills ogłosiła zmiany w składzie zarządu. Obecnie w skład zarządu spółki wchodzą: Aleksander Drzewiecki – prezes zarządu. Odpowiada za planowanie strategiczne, marketing, rozwój biznesu oraz jednostkę organizacyjną Sandler Training®. Andrzej Twarowski – wiceprezes zarządu, dyrektor ds. sprzedaży. Jest odpowiedzialny za zarządzanie, koordynację i wsparcie sprzedaży, a także działania wspierające sprzedaż produktów firm partnerskich House of Skills. Joanna Domeradzka – wiceprezes zarządu, dyrektor ds. projektów strategicznych. Odpowiada za sprzedaż i realizację projektów strategicznych dla kluczowych klientów. Rafał Świeżak – wiceprezes zarządu, dyrektor ds. trenerów i HR. Jest odpowiedzialny za zarządzanie zespołem trenerów i konsultantów oraz rekrutację i rozwój pracowników. Marek Hyla – wiceprezes zarządu, dyrektor ds. realizacji projektów. Odpowiada za zarządzanie projektami, pozyskiwanie i realizację projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny oraz badania i rozwój w zakresie nowych technologii szkoleniowych (e-learning). Paweł Partyka – prokurent, dyrektor ds. finansów, administracji i IT. Jest odpowiedzialny za funkcjonowanie działów finansów, administracji oraz IT, a także zapewnienie obsługi prawnej. ****** Aleksander Drzewiecki – współwłaściciel i prezes zarządu House of Skills od początku istnienia firmy. Od 12 lat aktywnie działa w branży szkoleniowo-doradczej. W 1996 roku założył i prowadził TMI Polska, później firmę e-Learning.pl i grupę Acceptus. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach oraz kursy z zakresu psychologii, prowadzenia treningu i oddziaływania na Akademii TMI w Danii. Certyfikowany konsultant procesów Blue Ocean Strategy na INSEAD.

Jest wiceprezesem zarządu Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, członkiem Rady Rynku Pracy przy PKPP Lewiatan, członkiem Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, członkiem American Society for Training and Development, Human Capital Institute, Klubu Polskiej Rady Biznesu oraz Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Konsultant, trener oraz doradca dużego i średniego biznesu. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym, strategicznych procesach zmian, przywództwie i zarządzaniu, a także wystąpieniach publicznych i psychologii oddziaływania.

Andrzej Twarowski – absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Executive MBA Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Posiada doświadczenie w budowaniu i prowadzeniu zespołów sprzedażowych, zarządzaniu zewnętrznymi sieciami oraz współpracy z partnerami sprzedażowymi.

Specjalizuje się we wdrażaniu innowacyjnej kultury zachowań zespołów sprzedażowych. Certyfikowany trener Systemu Sprzedaży Sandlera®. Prowadzi szkolenia i projekty doradcze z zakresu budowania i zarządzania zespołem, rozwoju umiejętności menedżerskich, komunikacji interpersonalnej, zarządzania zmianą oraz negocjacji biznesowych.

Joanna Domeradzka – absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowego studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży szkoleniowo-doradczej w dziedzinie rozwoju personelu, zarządzania zmianą i rozwoju organizacji. Partner Institute for Training in Intercultural Management, międzynarodowy coach, członek International Coaching Community. Posiada dyplom George Washington University z zarządzania projektami, specjalizację w zakresie metodologii audytu kultury organizacyjnej (Multi Focus Model®) oraz certyfikaty stosowania narzędzi psychometrycznych wspomagających rozwój indywidualny i zespołowy – SHL (OPQ), Success Insights®, Extended DISC®, MAPP, Hogan Assesment Systems. Specjalizuje się w diagnozie i budowaniu kultury organizacyjnej wspierającej realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa oraz projektowaniu kompleksowych procesów rozwojowych odpowiadających na potrzeby biznesowe przedsiębiorstw.

Rafał Świeżak – ukończył nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował również prawo. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu systemowej terapii rodzin na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Głównymi obszarami jego specjalizacji są przywództwo, zarządzanie, budowanie oraz rozwój zespołu, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje i mediacje menedżerskie, podejmowanie decyzji, komunikacja i zmiana oraz train the trainers. Prowadzi także mediacje konfliktów wewnątrzorganizacyjnych. Certyfikowany trener Przywództwa sytuacyjnego SLII®.

Marek Hyla – absolwent informatyki, zarządzania i marketingu oraz bankowości. Doświadczenie biznesowe zdobywał na stanowiskach menedżerskich zarówno w dużych spółkach giełdowych (ComArch), jak i małych start-upach (Internet Investment Fund, SuperMemo World). Ekspert w zakresie e-learningu. Autor książek: „E-learning – od pomysłu do rozwiązania”, „Przewodnik po e-learningu” oraz licznych artykułów poświęconych tej tematyce. Prelegent na seminariach i konferencjach dotyczących nauczania wykorzystującego nowe technologie, m.in. Techno Business Forum (Tokio/Fukuoka 2001), Kongres HR (Warszawa 2004, 2005), OnLineEduca (Berlin 2005) i Learning 2006 (Orlando 2006).

Paweł Partyka – absolwent handlu zagranicznego na SGH oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania (MBA) na University of Manchester w Wielkiej Brytanii. Biegły rewident wpisany do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze strategicznym zarządzaniem finansowym w spółce.

Dodatkowych informacji udzielają: Zosia Wodnicka Szef Komunikacji Marketingowej House of Skills, e-mail: zosia.wodnicka@weknowhow.pl Barbara Piwowarczyk Dyrektor Komunikacji Marketingowej House of Skills, e-mail: barbara.piwowarczyk@weknowhow.pl

Biuro Prasowe House of Skills: Magdalena Walanus, ITBC Communication, e-mail: mwalanus@itbc.pl

Acceptus sp. z o.o.