O urlopie decyduje matka

O urlopie decyduje matka nf.pl

Nowa Trybuna Opolska odpowiada na pytanie czytelnika.


Nasza pracownica, zatrudniona na czas nieokreślony, właśnie korzysta z urlopu macierzyńskiego, w tym z urlopu dodatkowego. Kobieta ma też niewykorzystany urlop zaległy oraz nabyła prawo do urlopu bieżącego. Czy musimy udzielić jej urlopu bieżącego w pełnym wymiarze?


Pracownica będzie mogła bezpośrednio po urlopie macierzyńskim skorzystać z zaległego urlopu wypoczynkowego za 2012 r. oraz z urlopu za rok bieżący w pełnym wymiarze, o ile wystąpi z takim wnioskiem.

Pracodawca ma - wynikający z art. 163 § 3 Kodeksu pracy - bezwzględny obowiązek udzielenia na wniosek pracownicy przysługującego jej za dany rok urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po macierzyńskim. Reguła ta dotyczy również dodatkowego urlopu macierzyńskiego, co wynika z art. 183 § 4 Kodeksu pracy. Powyższe potwierdza ukształtowane w tym zakresie orzecznictwo - wyrok z 20 sierpnia 2001 r. - stwierdzające, że "pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu udzielenia mu urlopu wypoczynkowego. Jest jednak związany takim wnioskiem pochodzącym od pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim".

Nowa Trybuna Opolska