Ocena kontrahentów na podstawie sprawozdań finansowych

Ocena kontrahentów na podstawie sprawozdań finansowych nf.pl

Szkolenie: Ocena kontrahentów na podstawie sprawozdań finansowych - co naprawdę mówią, a czego nie mówią sprawozdania finansowe. Cel szkolenia: Podczas szkolenia uczestnicy: - dowiedzą się jaki jest podstawowy finansowy cel
zarządzania przedsiębiorstwem, zapoznają się ze strukturą sprawozdań finansowych (rachunek zysków i strat i jego interpretacja, analiza pionowa i pozioma, bilans i jego interpretacja,
analiza pionowa i pozioma, sprawozdanie z przepływów
pieniężnych i jego interpretacja). Metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczna zawartość informacyjna sprawozdań
finansowych (metody i zasady stosowane w rachunkowości, elementy sprawozdania finansowego, podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych).

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów