Ocena okresowa - powód do zmartwienia czy zadowolenia

Ocena okresowa - powód do zmartwienia czy zadowolenia nf.pl

Pracownicy i urzędnicy służby cywilnej co dwa lata przechodzą przez sito kontrolne. Przełożony wydaje opinię o ich pracy i kompetencjach. Pytanie tylko, czy robi to rzetelnie i sprawiedliwie - zastanawia się dziś Dziennik Gazeta Prawna.


Szkopuł w tym, że ani ustawa, ani wydane na jej podstawie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 8 maja 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej nie gwarantują obiektywnego procesu oceny. Potwierdzają to zresztą stwierdzone przez szefa służby cywilnej uchybienia w procedurze dokonywania ocen urzędników i przekazane w związku z tym przez niego administracji publicznej wyjaśnienia i uwagi dotyczące stosowania przepisów ustawy i rozporządzenia. Stosowną informację w tej sprawie podległym organom przekazał departament administracji podatkowej Ministerstwa Finansów.


Jakie konkretnie nieprawidłowości stwierdził szef służby cywilnej w dokonywaniu ocen, niestety nie wiadomo. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi w tej sprawie od departamentu służby cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - informuje gazeta.

Dziennik Gazeta Prawna