Ogólnopolski Dzień Asystentek i Sekretarek

Ogólnopolski Dzień Asystentek i Sekretarek nf.pl

25 stycznia obchodzimy w Polsce Ogólnopolski Dzień Asystentek i Sekretarek. Osobom wykonującym te zawody życzymy Wszystkiego Najlepszego. 

Jeżeli jesteś Szefem – nie zapomnij w tym dniu o kwiatach dla swojej Asystentki.

 

W szybko zmieniających się warunkach gospodarczych i społecznych zmienia się rola menedżerów i wymagania wobec nich. Siłą rzeczy musi również zmieniać się rola asystentki wspierającej przełożonego w procesach zarządzania.

Dlatego też od kilku lat widać jak ten zawód szybko ewaluuje, a pozycja asystentek w niektórych firmach/instytucjach wzrasta - asystentka to już nie tylko "pomoc biurowa", na którą patrzy się przez pryzmat stereotypowego wizerunku sekretarki, ale przede wszystkim partner w zarządzaniu.

Kim zatem jest Asystentka w dzisiejszych czasach?

To zazwyczaj kobieta /stąd najczęściej mówi się o tym zawodzie w formie żeńskiej/, w wieku 25-35 lat, po studiach lub w ich trakcie, znająca języki obce, bardzo dobrze zorganizowana, pewna siebie, asertywna, empatyczna, obowiązkowa, lojalna, otwarta i komunikatywna w relacjach z innymi, umiejąca samodzielnie podejmować decyzje.

Asystentki to często również osoby ambitne, które do tej pracy trafiają zazwyczaj przez przypadek, z wizją pracy w sekretariacie „na chwilę” /dopóki nie znajdą czegoś bardziej interesującego, zgodnego z ich zainteresowaniami/.

Mimo bowiem, że zawód asystentki cały czas ewaluuje, jego status się zwiększa, a sama praca może być ogromnym wyzwaniem i przynosić dużo satysfakcji, to jednak kultura organizacyjna danej firmy/instytucji może plasować go nisko w hierarchii. Co za tym idzie rola asystentki ogranicza się do wykonywania poleceń szefa, samodzielność i kreatywność jest ograniczona lub wręcz niemile widziana, współpracownicy i same asystentki często postrzegają ją jako mało ambitną, a szefowie niedostatecznie doceniają. Dlatego w niektórych przypadkach długotrwałej pracy w sekretariacie może wystąpić zniechęcenie, znużenie, frustracja a nawet wypalenie zawodowe. Sytuację może pogarszać wynagrodzenie, które często jest nieadekwatne do wymaganych kompetencji i wykonywanych obowiązków. Są jednak firmy/instytucje, w których status zawodu asystentki jest wysoki, szefowie potrafią docenić ich wkład pracy, pomysłowość, kreatywność. W takich firmach zazwyczaj również planuje się wspólnie z asystentkami rozwój ich kariery zawodowej, włączając je np. w projekty merytoryczne, przydzielając odpowiedzialne zadania do wykonania, umożliwiając uczestnictwo w szkoleniach rozwojowych, finansując studia podyplomowe, umożliwiając awans na specjalistyczne stanowiska itp.

 

ARK Consulting