Parki Przemysłowe i Technologiczne jako szansa dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Parki Przemysłowe i Technologiczne jako szansa dla innowacyjnych przedsiębiorstw Image courtesy of by Danilo Rizzuti/FreeDigitalPhotos.net

Nazwanie zespołu budynków parkiem przemysłowym samo w sobie nie niesie żadnej wartości. Ich istotą jest atmosfera dialogu i współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi a władzami lokalnymi oraz dążenia do wspólnych celów.

Mimo wspólnych korzyści, jakie niesie współpraca w ramach parków dla wszystkich zaangażowanych instytucji, wyznacznikiem sukcesu przedsięwzięcia jako całości jest powodzenie przedsiębiorstw tam ulokowanych. Stąd podejmowane działania mają na celu maksymalne ułatwienie startu oraz umożliwienie dalszego działania firmom mającym wizję i innowacyjny potencjał.

Nazwanie zespołu budynków parkiem przemysłowym czy technologicznym samo w sobie nie niesie żadnej wartości. Ich istotą jest atmosfera dialogu i współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi a władzami lokalnymi rezydującymi na danym terenie oraz dążenia do wspólnych celów. Te niematerialne czynniki, tworzące wartość dodaną ponad infrastrukturę, mają decydujący wpływ na powodzenie parków, jednakże trudno jest wskazać ich optymalny poziom, ze względu na niemierzalność tych cech.

Parki technologiczne

Parki technologiczne pełnią rolę łącznika pomiędzy ośrodkami badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami, które mają możliwość komercjalizacji opracowanych przez nich innowacji. Przepływ wiedzy i kooperacja pomiędzy nimi jest źródłem technologii, które do tej pory nie wykroczyły poza fazę prototypową. Co więcej, uczelnie wyższe, jako jednostki publiczne, do tej pory często natykały się na brak środków na badania i promocję osiągnięć. Współpraca w ramach parku technologicznego przyniesie obopólne korzyści – ośrodki badawcze uzyskają finansowanie, a przedsiębiorstwa zdobędą dostęp do najnowszych technologii i możliwość konkurowania nie niskimi kosztami, ale innowacyjnością, co jest niezwykle ważne w gospodarce opartej na wiedzy. Znacznym ułatwieniem są tworzone laboratoria, dzięki którym prace mogą być przeprowadzane na miejscu. Może to prowadzić także do wspólnej pracy nad innowacjami pomiędzy ośrodkami badawczo-rozwojowymi a firmami, mającymi wizję produktu oraz pomiędzy samymi ośrodkami badawczymi.

Towarzystwo placówek badawczych pozwala przedsiębiorstwom także na uzyskanie doradztwa technicznego i patentowego, szkoleń oraz, co jest niezwykle istotne, specjalistycznych baz danych. Ponadto bliskość szkół wyższych jest szansą na zapewnienie sobie młodej, dynamicznej i kreatywnej kadry naukowej. Oprócz pracowników naukowych, współpraca z uczelniami pozwoliłaby na pozyskanie pracowników na zasadach staży i praktyk studenckich. Działalność w ramach parku technologicznego, poza kontaktem z nowymi technologiami, może pozwolić na ich nabycie z pierwszej ręki, a więc po znacznie niższych cenach. Jeszcze większego znaczenia może nabrać ten fakt, jeśli weźmie się pod uwagę wspomniany niedobór w zakresie finansowania badań w Polsce oraz często spotykaną w tych warunkach sprzedaż technologii znacznie poniżej potencjału, jaki ze sobą niosą.

Joint venture i anioły biznesu

Równie istotne, aczkolwiek nieco zaniedbane w Polsce, są możliwości kojarzenia firm operujących w ramach parków z przedsiębiorstwami joint venture oraz z aniołami biznesu. Ze względu na duże ryzyko towarzyszące innowacyjnym przedsięwzięciom oraz często krótką historię wprowadzających je spółek, możliwości uzyskania kredytu bankowego są niezwykle ograniczone. Parki natomiast nie dysponują środkami pozwalającymi im samym na finansowanie działalności przedsiębiorstw. Wobec tego, źródła kapitału typu private equity, mogą być jedyną szansą na pozyskanie kapitału. W ten sposób firmy mogą uzyskać środki w oczekiwanej przez nie wysokości, na negocjowanych warunkach. Jednocześnie korzystając z pomocy aniołów biznesu, często mogą liczyć na wsparcie merytoryczne ze strony swoich patronów, co – przy uwzględnieniu ich znajomości rynku i praktyki gospodarczej stanowi nieocenioną wartość dla młodego, prężnie rozwijającego się biznesu.

Podobne artykuły:


Z zagranicznej praktyki wynika także, że duży nacisk, poza możliwością współpracy oraz pozyskiwaniem finansowania, powinien być kładziony na działania promocyjno-marketingowe. Opracowane innowacje, bez wsparcia w obszarze promocji, nie odniosą sukcesu. Odpowiednia strategia marketingowa pozwala na dotarcie do konsumentów, a następnie powiększenie rynku zbytu o kolejnych klientów, także z zagranicy. Parki często oferują pomoc w opracowaniu taktyki działań promocyjnych lub wręcz prowadzą je dla firm ulokowanych na ich terenie. Warto zauważyć, że park, jako instytucja posiadająca sieć powiązań z jednostkami samorządu terytorialnego, korporacjami, instytucjami finansowymi oraz innymi organizacjami tego typu ma znacznie większą siłę przebicia, w konsekwencji pociągając za sobą znacznie większą grupę odbiorców swoich działań. Dzięki temu przedsiębiorstwa ulokowane w parkach zyskują znacznie większy zakres potencjalnych odbiorców niż w przypadku działania w pojedynkę.

Ipo Sp. z o.o.