Pensja z przeszłości wpływa na ekwiwalent

Pensja z przeszłości wpływa na ekwiwalent nf.pl

Pracodawca musi czasem przejrzeć archiwalne listy płac. Ma taki obowiązek, gdy ustala pieniądze za niewykorzystany wypoczynek dla zatrudnionego, którego od dawna nie ma w pracy. Pracownika od 2009 r. nie ma w pracy (choroba, ciąża, macierzyński Itd.). Teraz mamy mu wypłacić ekwiwalent za urlop. Doczytałam się, że trzeba przyjąć współczynnik z 2011 r., bo nabył prawo do ekwiwalentu w tym roku. Czy to się zgadza" Jeżeli mam wynagrodzenie tego pracownika za marzec - grudzień 2009 oraz styczeń - luty 2010 (potem chorobowe ciągiem), to co przylać do podstawy ekwiwalentu: czy za 2009 r. wynagrodzenia z tego właśnie roku, za rok 2010 tylko te dwa jego miesiące, a co do 2011 r." - pyta czytelnik. Tak, do wyliczenia ekwiwalentu urlopowego stosuje się współczynnik obowiązujący w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał prawo do ekwiwalentu. Odpowiedź na kolejne pytanie wymaga przeanalizowania przepisów rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm., dalej rozporządzenie urlopowe).

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów