Pięć zmysłów a mózg na zakupach

Pięć zmysłów a mózg na zakupach Image courtesy of stockimages/ FreeDigitalPhotos.net

Dowiedz się jak pobudzić zmysły i wykorzystać je, żeby odpowiednio pobudzać mózg na zakupach.

Dzięki lekturze tego rozdziału dowiesz się:
• Jak funkcjonuje każdy z pięciu zmysłów.
• Jak stworzyć komunikat, produkt, doświadczenie lub koncepcję, które trafiłyby do mózgu za pośrednictwem pięciu zmysłów.
• Jak pięć zmysłów na co dzień oddziałuje na siebie nawzajem.
• Jakie są istotne, nowe informacje na temat każdego z pięciu zmysłów.

Na jakimże wspaniałym, kolorowym, smakowitym, melodyjnym, aromatycznym i zmysłowym świecie żyjemy! Ludzki mózg tak wspaniale wyewoluował, że możemy w pełni cieszyć się zmysłowymi rozkoszami, których dostarcza nam Błękitna Planeta. Nie ulega wątpliwości, że inne zwierzęta dysponują bardziej wyczulonymi zmysłami. Pod względem jakości wzroku nie możemy się w żaden sposób równać z sokołem wędrownym, a pies dysponuje dalece wrażliwszym nosem. Delfiny słyszą znacznie więcej niż my, podobnie zresztą jak koty czy gryzonie mieszkające w Twoim domu lub jego okolicy.

Wszechstronność zmysłów

Skąd zatem ten zachwyt nad ludzkimi pięcioma zmysłami? O niezwykłości naszej zdolności do odbierania bodźców zmysłowych decyduje przede wszystkim to, że możemy swobodnie korzystać ze wszystkich pięciu zmysłów. U wielu zwierząt wysoka wrażliwość na bodźce pewnego rodzaju stanowi rekompensatę za brak jednego lub kilku pozostałych zmysłów. Sokół może „dotykać” wyłącznie własnym dziobem i szponami, a koci język musi się zadowolić znacznie uboższym wachlarzem smaków niż nasz.

Podobne artykuły:


Wszechstronność można zatem uznać za pierwszy z powodów, dla których powinniśmy się cieszyć z posiadania takich, a nie innych zmysłów. Drugi powód ma związek z przyjemnością, jaką czerpiemy z doznań zmysłowych. Nasze zmysły dostarczają nam rozrywki — tworzymy sztukę i muzykę, żeby się nimi cieszyć, a następnie zachwycamy się ich pięknem. To oczywiście swego rodzaju samonapędzający się mechanizm. Im częściej sprawiamy sobie tego rodzaju przyjemność, tym więcej powstaje związanych z tym ścieżek nerwowych, a im więcej cudownych rzeczy potrafimy stworzyć i docenić, tym więcej radości przynosi nam odbieranie doznań zmysłowych.

Definicja świadomości

Całą wiedzę i wszystkie wnioski gromadzimy za pośrednictwem zmysłów. Zmysłów używamy również do wyrażania emocji i uczuć. Nasze zmysły nadają sens temu wszystkiemu, z czym się stykamy. Teraz zajmiemy się omawianiem po kolei (rozpoczynając od najważ-niejszego) pięciu zmysłów, którymi dysponuje człowiek. Wyjaśnimy sobie, jak funkcjonują i jaką rolę odgrywają podczas zakupów.

Wzrok

O tym, że przywiązujemy tak dużą wagę do rzeczy, które widzimy, zadecydowały oczywiście względy ewolucyjne. Mniej więcej jedna czwarta ludzkiego mózgu bierze udział w przetwarzaniu bodźców wzrokowych. To znacznie więcej niż w przypadku któregokolwiek z pozostałych zmysłów.

Około 70 procent ludzkich receptorów zmysłowych znajduje się w oczach. W naszym postrzeganiu i pojmowaniu świata wzrok odgrywa bardzo istotną rolę. Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem na zwrócenie uwagi mózgu na zakupach jest zatem zastosowanie bodźców wzrokowych. Na skutek ewolucji wzrok stał się najważniejszym spośród naszych zmysłów, a bodźce wzrokowe na ogół mają przewagę nad wszystkimi pozostałymi. Na przykład w przypadku zestawienia elementów wizualnych i dźwiękowych te pierwsze mózg uzna za bardziej wiarygodne i istotne. Właśnie z tego powodu tekst mówiony, który towarzyszy reklamie wizualnej, ale nie jest zsynchronizowany z obrazem, zostanie przez mózg zignorowany.

Grupa Wydawnicza HELION SA Onepress.pl