PIENIĄDZE DO ZDOBYCIA

PIENIĄDZE DO ZDOBYCIA nf.pl

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (współorganizator naszej kampanii społecznej "Szkoła bez przemocy") ogłosiła konkurs w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2007". Chodzi w nim o wsparcie inicjatyw społecznych, które służą wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców). Badania naukowe oraz wyniki jednakowych dla wszystkich uczniów egzaminów wskazują, że istnieje znacząca różnica pomiędzy szansami na życiowy sukces mieszkańców dużych miast i mieszkańców małych miast i wsi. Faktycznie istniejąca różnica w wiedzy (zwłaszcza z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych) jest jednak zdecydowanie mniejsza niż zróżnicowanie umiejętności społecznych takich jak praca w grupie, autoprezentacja lub komunikacja interpersonalna. A przecież znaczenie tych umiejętności rośnie na rynku pracy -ich posiadanie zdecydowanie ułatwia uzyskanie dobrego wykształcenia, a także dobrej pracy. Młodzież z małych miejscowości jest także mniej aktywna, jej postawę częściej charakteryzuje bierność i wyuczona bezradność. Projekty w konkursie mogą składać zarówno fundacje jak i stowarzyszenia, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, gminne biblioteki i domy kultury, a także nieformalne grupy młodzieży lub dorosłych. Projekty powinny się rozpoczynać najwcześniej 1 stycznia 2008 roku i trwać nie dłużej niż do 30 czerwca 2008 r. Adresatem projektów może być młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna (13-19 lat). To wiek kluczowy dla dalszych losów, jeśli wtedy uda się młodego człowieka przekonać, że warto być aktywnym i samodzielnym, to jego szanse na życiowy sukces.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów