Pijany kierowca zapłaci za leczenie ofiar

Pijany kierowca zapłaci za leczenie ofiar sxc.hu

Do Sejmu trafił przygotowany przez PSL projekt ustawy, która umożliwi NFZ dochodzenie roszczeń od pijanych sprawców wypadków.

Projekt ustawy zakłada, że „w przypadku, gdy wyłącznym sprawcą wypadku drogowego uznana została osoba w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (…) oddział wojewódzki Funduszu występuje z roszczeniem regresowym do sprawcy tego wypadku drogowego z tytułu pokrycia kosztów udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz sprawcy oraz ofiar wypadku drogowego”. Są to przede wszystkim wydatki na ratownictwo medyczne, leczenie ambulatoryjne i szpitalne oraz rehabilitacja.

Ponad 3100 rannych w wypadkach

Według danych Komendy Głównej Policji nietrzeźwi kierowcy w wyniku wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców 3,1 tys. osób odniosło obrażenia. Według projektu ustawy „wiele z ofiar nietrzeźwych kierowców doznaje ciężkich, wielonarządowych urazów wymagających najpierw wykonywania medycznych czynności ratunkowych przez zespoły ratownictwa medycznego a potem leczenia na oddziałach zabiegowych, oddziałach intensywnej terapii, a następnie długotrwałej rehabilitacji, a także opieki psychologicznej i psychiatrycznej wynikającej ze stresu pourazowego”.


Nowa ustawa umożliwi NFZ kierowanie roszczeń wobec nietrzeźwych kierowców, którzy spowodowali wypadek. Choć Narodowy Fundusz Zdrowia ma możliwość uzyskiwania przychodów z tytułu roszczeń regresowych, brakowało podstaw prawnych, by kierować je właśnie wobec sprawców wypadków.

PSL, oprócz wyższych kar dla pijanych kierowców, chce także zmniejszyć ilosć kierowców bez prawa jazdy. Proponuje, by karę za brak tego dokumentu zwiększyć z 500 do 3 tys. złotych. Padła także propozycja konfiskaty auta.

Więcej na rp.pl

red