Piraci drogowi płacą mandaty za siebie

Piraci drogowi płacą mandaty za siebie nf.pl

Artykuł na temat możliwości zaksięgowania w kosztach mandatu pracownika. W czasie podróży służbowej samochodem zatrudniony otrzymał dwa mandaty za przekroczenie prędkości. Pracodawca pirata drogowego chciałby zaksięgować te nieoczekiwane koszty. Niestety równowartość mandatów zapłaconych za przekroczenie przepisów o ruchu drogowym nie można zaliczyć do kosztów podatkowych firmy. Płacenie takiego mandatu nie ma nic wspólnego z przychodami przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 15. ust. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są tylko koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za koszty uzyskania nie uznaje się wydatków na rzecz pracowników, pracowników tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika: - w celu odbycia podróży służbowej w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu - w jazdach lokalnych – w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

PRoto.pl