Podniesiona składka rentowa zostaje

Podniesiona składka rentowa zostaje nf.pl

Jak informuje Rzeczpospolita Trybunał Konstytucyjny uznał, że uchwalona przez Sejm w ciągu sześciu dni, pod koniec 2011 r., nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest zgodna z ustawą zasadniczą. Chodzi o podwyższenie składki rentowej z 6 do 8 proc. Jest współfinansowana przez pracownika i pracodawcę. Zatrudniony płaci tylko 1,5 proc. Pozostałe 4,5, a po podwyżce 6,5 proc. dokłada pracodawca.


Skargę konstytucyjną złożyła grupa posłów PiS, którzy stwierdzili, że podwyżka składki rentowej o dwa punkty procentowe w części płaconej przez pracodawcę powinna być traktowana jak zmiana podatkowa. Oznacza to, że taka ustawa zgodnie z art. 123 konstytucji nie może zostać uchwalona w trybie pilnym.


Z orzecznictwa TK wynika też, że taka zmiana nie może wejść w życie w ciągu roku podatkowego. Tymczasem nowelizacja ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2011 r. zaczęła obowiązywać 1 lutego 2012 r.
- Obywatele nie zdążyli się przygotować do tak poważnej zmiany przepisów - tłumaczył Andrzej Duda, przedstawiciel wnioskodawców. - Kwota składek pobranych tylko w ubiegłym roku w wyniku nowelizacji wyniosła zaś 7 mld zł. - Ten wyjątkowy tryb uchwalania wynikał z deficytu finansów publicznych i tego, że w październiku 2011 r. odbyły się wybory parlamentarne, a rząd ukonstytuował się dopiero w listopadzie 2011 r. - tłumaczył Borys Budka, poseł reprezentujący Sejm.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów