Pogoda na metody nauki języków

Pogoda na metody nauki języków Tamer Tatlici (stock.xchang)

Rajmund J. Sawka - Dyrektor ds. Dydaktyki w Szkole Języka Angielskiego EUROlink podpowiada skąd się bierze popularność metod językowych.

Jak grzyby po deszczu mnożą się metody-cud. Każda nowinka wprowadzona do nauczania jest reklamowana jako sposób, dzięki któremu szybko, łatwo i przyjemnie zdobędzie się znajomość języka obcego. Czasami wystarczy nowa, chwytliwa nazwa "metody". Tymczasem w nauczaniu, tak jak i w odchudzaniu: cudów nie ma.

Jak to więc jest z tymi metodami? Należy sobie uświadomić, że metody służą głównie metodykom i nauczycielom. Na podstawie psychologii uczenia się, natury języka, celów nauki, technik i pomocy naukowych powstaje spójny system nauczania zwany metodą. Nie każda nowość zasługuje na miano metody. Pojęcie to jest nadużywane przez specjalistów od marketingu, wykorzystujących wiarę w nowości i drogi na skróty.

Jakich więc metod używają nauczyciele? W ogromnej większości - "eklektycznej". Chociaż nie jest opisana w jakimkolwiek podręczniku metodyki nauczania, jest wykorzystywana w codziennej praktyce większości nauczycieli. Podstawą jest metoda komunikatywna, którą wzbogacają o elementy zapożyczone z innych metod. Zadając uczniom tłumaczenie tekstu wprowadzają elementy metody gramatyczno-tłumaczeniowej. Wprowadzając ruch i wykonywanie poleceń wydawanych w języku obcym, korzystają z metody Total Physical Response. Bezstresowa atmosfera na lekcji to doświadczenia sugestopedii. Dążenie do używania na lekcji wyłącznie języka obcego wzięło się z XIX-wiecznej metody M. Berlitza. Część nauczycieli wprowadza mechaniczne powtórzenia przypominające metodę audio-lingwalną.

A czym jest metoda komunikatywna? Zakłada ona, że celem nauki języka obcego jest nie tylko opanowanie czterech sprawności językowych (słuchania, mówienia, czytania i pisania) oraz gramatyki i słownictwa. Równie istotne jest opanowanie reguł, co należy powiedzieć i w jakiej sytuacji. Gramatyka jest sposobem konstruowania wypowiedzi, ale nie stanowi celu nauki. Zadaniem nauczyciela jest stworzenie sytuacji, w których uczniowie porozumiewają się w języku obcym. Ważne jest przełamywanie barier kulturowych i zrozumienie innego sposobu myślenia.

Najpopularniejsze metody

  • gramatyczno-tłumaczeniowa - używana w nauczaniu języków klasycznych. Jej głównym celem było nauczenie tłumaczenia i gramatyki. Używana obecnie w nauczaniu łaciny i greki klasycznej.
  • bezpośrednia - Maximilian Berlitz w 1787 r. otworzył szkołę w Providence, USA, w której uczono przy pomocy Direct Method - ćwiczono konwersację, wymowę i myślenie w języku obcym. W czasie lekcji nauczyciel mógł posługiwać się jedynie językiem obcym.
  • audio-lingwalna - powstała w latach 40. XX wieku i wykorzystywała odkrycia behawioryzmu. Postała w odpowiedzi na potrzeby amerykańskich żołnierzy walczących na frontach całego świata. Tę metodę przećwiczyło całe pokolenie Polaków, które uczyło się angielskiego z książek słynnego L.G. Alexandra.
  • sugestopedia - opracowana w latach 60. ubiegłego wieku przez Bułgara, Georgi Lozanova, prowadzącego badania nad zwiększeniem możliwości uczenia się poprzez m.in. eliminowanie zahamowań w procesie nauki.
  • Callana - powstała w latach 60. XX wieku. Przyciągała obietnicą czterokrotnie szybszej nauki. W dużej mierze oparta na metodzie audio-lingwalnej jest używana w niektórych szkołach. Ma tylu zwolenników, co i przeciwników.
  • komunikatywna - powstała w latach 70. XX wieku. Metoda ta jest podstawą metodyczną ogromnej większości dostępnych podręczników do nauki języków.

Nauka języków obcych jest obecnie jednym z najważniejszych elementów wykształcenia. Nie metody jednak, ale ciężka praca własna pod kierunkiem nauczyciela-mistrza są gwarancją sukcesu. Ważne też jest, żeby uczyć się z grupą osób, z którymi chcemy przebywać, spotykać się i rozmawiać. Przecież to jest istotą uczenia się języków.

Podobne artykuły:

Szkoła Języka Angielskiego Eurolink