Polacy w gorszych nastrojach

Polacy w gorszych nastrojach nf.pl

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczne nastroje społeczeństwa spadł w sierpniu po raz czwarty z rzędu, co oznacza dalsze pogorszenie nastrojów konsumentów.

- Swój ostatni szczyt wskaźnik osiągnął w marcu br., w kolejnych miesiącach jego wartości systematycznie obniżały się. Tak więc można powiedzieć, że nastąpiło odwrócenie dotychczasowych pozytywnych tendencji ekonomicznych nastrojów społeczeństwa - podał instytut BIEC.

Do spadku wskaźnika w równym stopniu przyczyniły się: ograniczenie tempa wzrostu płac, wzrost inflacji oraz gorsze perspektywy znalezienia pracy.

Słabsza koniunktura gospodarcza w krajach Europy zachodniej i słabnące wobec złotówki waluty obce uczyniły mniej atrakcyjną emigrację zarobkową.


PRESS-SERVICE Monitoring Mediów