Potencjał twórczy - po co to menedżerowi?

Potencjał twórczy - po co to menedżerowi? Svilen Milev / stock/xchng

Na początek zajmijmy się definicją. Według encyklopedii PWN „potencjał jest to wielkość charakteryzująca pole sił".

Twórczość to: 

1. „Tworzenie czegoś, zwłaszcza dzieł sztuki”,
2. „Ogół dzieł stworzonych przez kogoś, zwykle przez artystę”.

Definicja

No i teraz konsternacja... przecież tak często mówimy o potencjale twórczym... Sprawdzam... Encyklopedia i Słownik nie podają znaczenia naszego hasła. Za to Internet... zatrzęsienie! Od rozwoju potencjału twórczego dzieci aż do setek szkoleń dla menedżerów.

Ujęcia meritum sprawy są różne. Jedno jest pewne - według autorów szkoleń - są one menedżerom niezwykle potrzebne. Dotyczą rozwoju kreatywności, twórczego myślenia, technik twórczego rozwiązywania problemów... i tak dalej, aż do poczucia, że bez takiego szkolenia nie poradzimy sobie z żadnym życiowym problemem.

I po co to menedżerowi? Ma już na głowie dosyć spraw, których ogarnięcie wymaga nie lada umiejętności logistycznych i przywódczych. Jeszcze w jakąś twórczość ma się angażować!

Podobne artykuły:

Zobaczmy o co właściwie tu chodzi

Prześledzę sprawę na przykładzie treningu mającego na celu budowę twórczego zespołu. Założenia są takie, że jest to trening dla tych, którzy chcą swoim myśleniem wyjść daleko poza stereotypy, a zależy im na pracy z zespołem zintegrowanym, o przeanalizowanych mocnych i słabych stronach, zdiagnozowanych szansach rozwoju i zagrożeniach współpracy. Wobec tego trening zarówno zapoznaje uczestników z narzędziami rozwijania kreatywności, jak i pobudza, przyśpiesza, a przede wszystkim UŚWIADAMIA proces grupowy.

Zatrzymajmy się tu na chwilkę. Proces grupowy to określenie pojawiające się często, ale czy do końca zrozumiane i doceniane przez osoby zarządzające ludźmi? We wszystkich grupach ludzkich, od przedszkola poczynając, a kończąc na pensjonariuszach domów starców zachodzą zjawiska nazwane przez psychologów procesem grupowym. Są one do siebie bardzo podobne i można je uszeregować w fazy procesu grupowego. Jeśli poświęcić temu zagadnieniu chwilę refleksji - możemy dojść do przekonania, że jest to jedna z najważniejszych spraw, jaką menedżer powinien umieć TWÓRCZO wykorzystywać w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Brzmi to fatalnie, ale jeśli podejść do sprawy etycznie, to katalizując proces grupowy podczas szkolenia grupa współpracowników ma szansę oswoić konflikt i zacząć budować relacje właściwe dla produktywnej pracy.

Gdzie konflikt, a gdzie twórczość

Czy mnie się aby nic nie pomyliło? Moim zdaniem nie. Twórczość, kreatywność to umiejętność szerokiego myślenia, łączenia dalekich od siebie zagadnień, faktów i przesłanek. W procesie grupowym świadoma, twórcza postawa lidera ma decydującą wagę, od niej zależy jakie grupa ostatecznie przyjmie wartości i standardy pracy. Warto, aby menedżerowie nie tylko o tym wiedzieli, ale i umieli się tym etycznie posługiwać jako narzędziem swojej pracy.

Szkolenie z zakresu rozwoju twórczej postawy uczy przełamywania barier w myśleniu o problemach. Nie tylko. Dotyka również barier w relacjach międzyludzkich. W sprzyjających warunkach wyrabia umiejętność i nawyk asertywnego przełamywania ich.

Trening twórczości pozwala również indywidualnie rozwijać intuicję uczestników. Jest ona procesem podświadomym. Działa na wyższym poziomie abstrakcji w stosunku do myślenia logicznego. Intuicję, jak i inne procesy myślowe można ćwiczyć. Wymaga to jednak zarówno odpowiedniej pracy, jak i - przede wszystkim - odpowiedniej atmosfery na stałe panującej w grupie.

Intuicja pomaga człowiekowi komunikować się z impulsami i wizjami twórczymi, aby mógł sprawniej budować z nich skrystalizowane koncepcje innowacyjne.

Tu docieramy do zagadnienia, na którym zależy wielu organizacjom.

Innowacja

Jak zbudować zespół, który jak z rękawa będzie sypał innowacyjnymi pomysłami? Innowacja jako rozwiązanie problemu pojawia się na pograniczu wartości nieakceptowanych w określonym systemie normatywnym. Można ją określać jako formę odchyleń od konformizmu.

Przede wszystkim jednak trzeba sobie powiedzieć jasno, że innowacja opiera się o akceptację wartości i celów w grupie. A więc - znów wracamy do procesu grupowego. Menedżerskim tworzywem jest grupa. Im bardziej jest jej świadom, tym lepiej będzie potrafił wykorzystać jej potencjał, w tym twórczy.

Tak więc mamy już dwie doskonale splatające się umiejętności menedżerskie: własne umiejętności twórcze i umiejętność aktywnej obserwacji procesu grupowego.

Zespół

Rzecz, jaką menedżer powinien moim zdaniem bezwzględnie umieć stworzyć, to integracja zespołu. Oczywiście można posłużyć się iventem albo warsztatami integracyjnymi, ale jest obawa, że w poniedziałek znów wszyscy wrócą do rzeczywistości miejsca pracy, może nawet lekko zakłopotani sobotnią sytuacją przy barze... Jeśli menedżer świadomie integruje grupę - robi to nieustannie, przez cały czas trwania zespołu. To on jest odpowiedzialny za atmosferę, w której pracują jego ludzie.

Spróbujmy zobaczyć teraz menedżera, jako Wielkiego Kreatora, który Tworzy Swój Zespół.

Jeśli proces tworzenia artysty - na przykład reżysera i proces tworzenia menedżera - obrać z wszelkich charakterystycznych dla danej organizacji, firmy, teatru, filmu uwarunkowań formalnych - trudno będzie znaleźć różnice w akcie tworzenia zespołu o kreatywnym charakterze.

Praca reżysera i menedżera polega na wytwarzaniu nowych wartości. Obaj powinni świadomie korzystać z "naturalnych zasobów" współpracowników jednocześnie stymulując ich osobnicze zachowania twórcze.

Reżyser i menedżer muszą dobrać zadania do predyspozycji jednostek i przeprowadzić zespół przez proces grupowy, gdzie określą się dokładnie wielkości charakteryzujące pola sił. Te siły są potencjalnym sprzymierzeńcem menedżera. Mają jednak tę niemal magiczną moc, że używane niewprawną ręką mogą obrócić się przeciwko niemu i ze zdwojoną emocjami siłą uderzyć

A to już inne doświadczenie, i lepiej go nie smakować... Tak więc zadanie menedżera wobec podległej mu grupy to TWORZENIE ZESPOŁU. Tworzenie systemu wartości, który jest spójny dla wszystkich członków zespołu, tworzenie odpowiednich relacji w grupie, tworzenie ról dla członków grupy, tworzenie atmosfery swobodnego przepływu wartości intelektualnych w zespole, tworzenie poczucia przynależności członków zespołu do organizacji, tworzenie sytuacji twórczej z sytuacji konfliktowej, tworzenie postaw proaktywnych skierowanych na rozwiązywanie problemów... tworzenie, tworzenie tworzenie... Warto poszerzać wiedzę zarówno o narzędziach, jak i o tworzywie...

Post scriptum

Dla prześledzenia procesu grupowego w czystej formie polecam film Roberta Aldricha "Parszywa dwunastka" według scenariusza Nunnally Johnson"a z Lee Marvinem w roli głównej.

Podobne artykuły:


Nowe Horyzonty Świat Sukcesu