Potencjał zarzadząnia IT

Potencjał zarzadząnia IT www.sxc.hu

Zarządzanie IT w pewien sposób przechodzi renesans. Zdaniem ekspertów powinno się je lepiej dostosować do biznesu.

Prezydent CA John Swainson twierdzi że zintegrowane podejście do zarządzania IT jest potrzebne do pełnego wykorzystania potencjału technologii informacyjnych.

Technologia IT

Na konferencji CA World 2007 "Innowacje w Prawdziwym Świecie" dyskutowano nad wyzwaniami stojącymi przed sektorem IT, oraz ewolucji strategii CA Enterprise IT mangement (EITM), czyli tego, jak zmienia sie sposób, w jaki zarządza się infrastrukturą IT na całym świecie.

W czasie swojego wystąpienia, John Swainson podkreślił, że wraz z rozwojem nowych technologii powstają środowiska IT, które są coraz bardziej dynamiczne, zróżnicowane i skomplinowane.

Jednak żadna z tych technologii nie może być w pełni wykorzystana dopóki odpowiednio ich nie zorganizujemy i nie będziemy potrafili nimi zarządzać oraz ich zabezpieczać. - mówi Swainson. Organizacja, zarządzanie oraz zabezpieczanie IT w zintegrowany i całościowy sposób jest najważniejszą za wszystkich innowacji w branży informatycznej.

John Swainson zaznaczył, że efektywne zarządzanie IT pozwala firmom kontrolować wpływ IT na kwestie biznesowe - od finansów przez zasoby i ryzyko. Dzięki temu zyskujemy pewność, że osiągane są odpowiednie poziomy usług i cele biznesowe, a także, że spełnione są wymagania zewnętrznych regulacji.

Lepsze zarządzanie IT sprawi, że jakość usług sprosta wymaganiom biznesowym firmy i pozwoli efektywniej gromadzić informacje oraz lepiej nimi zarządzać. To z kolei jest pierwszym krokiem w stronę optymalizacji działania całego środowiska.

Lepsze zabezpieczenia pozwolą według Swainsona na efektywne zarządzanie ryzykiem, a także tożsamością i dostepem. Zapewnią one odpowiednią kontrole nad kluczowymi zasobami i ułatwią audyt zapewniając zgodność ze standardami.

Nowa strategia?


CA zbudowała swoją strategię EITM, aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom, które cechują środowiska składające się ze sprzętu i oprogramowania pochodzącego od wielu różnych producentów.EITM , to wizja tego, w jaki sposób chcemy zmienić zarządzanie IT - mówi Swainson. To, co udało nam się zaobserwować do tej pory, to rosnąca świadomość tego, że IT powinno być ściślej związane z biznesem (...). Strategia EITM tworzy platformę, która pozwala firmom poprawić poziom oferowanych usług i produktywności, zwiększyć zwrot z inwestycji w IT, zmniejszyć koszt całkowity IT, zarządzać ryzykiem biznesowym, zwiększyć zgodność ze standardami regulacyjnymi i spójność wydatków na IT z celami biznesowymi. (...)

Kończąc swoje wystapienie Swainson wezwał całą branżę informatyczną do wyjścia naprzeciw ogromnej złożoności środowisk IT przy jednoczesnym poprawieniu ich wydajności i zwiękkszenia zwrotu z inwestycji. Chcę w tym miejscu podkreślić, - mówił Swainson - jak ważna jest to kwestia. Jesteśmy w punkcie krytycznym. Jesli branża IT nie poradzi sobie z uproszczeniem środowisk informatycznych, które sama stworzyła, może stracić zaufanie ze strony klientów!


Upraszczając zarządzanie IT możemy uwolnić dodatkowy potencjał technologii.

COMPUTER ASSOCIATES SP.Z O.O.