Potrzeba poprawy wydajności pracy w Polsce

Potrzeba poprawy wydajności pracy w Polsce © Minerva Studio - Fotolia.com

Na rynku są różne techniki zarządzania produkcją. Just in time, 5s, Kaizen, Lean Manufacturing - co jest najlepsze?

Towary produkowane przez polskie firmy tracą na atrakcyjności, ponieważ dynamika wydajności pracy rośnie wolniej niż w innych krajach regionu – donosi „Parkiet”. Prześcigają nas zarówno Czesi, jaki i Rumuni, których wydajność rośnie cztery razy szybciej. Jedynie Węgrzy, borykający się z reformami budżetowymi, wypadają gorzej od nas.

Dla Polski taka sytuacja to poważny problem. Jednym z powodów może być niewłaściwa ocena wykorzystania zainstalowanych zdolności produkcyjnych. W wielu firmach wciąż liczy się pracochłonność zamiast produktywności. Powoduje to bezdyskusyjne przyjmowanie danych od pracowników zamiast określania rygorystycznych norm, egzekwowania ich i stałego podnoszenia wydajności. Pomocne w tym są narzędzia Lean Manufacturing, takie jak: 5S, SMED, praca standaryzowana, Kanban czy też podejście Kaizen – komentuje Tomasz Król, Przewodniczący Rady Programowej IDP.

Podobne artykuły:


Warto zwrócić uwagę na fakt, że filozofia Lean Management nie ogranicza się wyłącznie do motoryzacji, choć wywodzi się ona właśnie z przemysłu samochodowego, jednakże stała się na tyle popularna, że obecnie stosowana jest w wielu różnych branżach zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. W polskiej rzeczywistości pojęcie Lean zaistniało wraz z nadejściem zagranicznych inwestycji, głównie w przemyśle samochodowym i artykułów gospodarstwa domowego. Obecnie możemy jednak zaobserwować ogromne zainteresowanie filozofią Lean i jej narzędziami zarówno jeśli chodzi o usługi, jak i szeroko pojęte wytwarzanie.

Produktywność Praktycznie (video)
Po udanych wdrożeniach Kaizen, 5S czy TPM w urzędach, również administracji państwowej, wydaje się, że jednym z ostatnich bastionów jest przemysł wydobywczy. Z powodzeniem elementy filozofii Lean stosuje KGHM w jednej ze swoich kopalni. Obecnie rozważane są również wdrożenia w innych spółkach tej grupy. Warte wzmianki jest również kompleksowe wdrażanie rozwiązań Lean w firmach z branży odlewniczej, spożywczej czy też farmaceutycznej. Okazuje się, że to co sprawdza się w przemyśle samochodowym, można także zastosować w każdej organizacji, która cokolwiek wytwarza. Wbrew stereotypowemu podejściu – procesy produkcyjne są do siebie podobne niezależnie od tego, co jest ich wynikiem. Zawsze w końcu chodzi o liczby, które stoją za efektywnością, wielkością produkcji czy też jakością. Instytut Doskonalenia Produkcji jest organizacją non-profit skupiającą specjalistów z dziedziny organizacji produkcji i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Bardzo często firmy produkcyjne proszą IDP o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

Co oznacza termin zarządzanie produkcją?

IDP: Zarządzanie produkcją jest formą doskonalenia procesu produkcyjnego w systemie produkcyjnym, opartą na optymalnym powiązaniu i wykorzystaniu poszczególnych jego czynników produkcyjnych w celu osiągnięcia najlepszych efektów produkcyjnych i ekonomicznych.

Jakie są techniki zarządzania produkcją i na czym polegają?

IDP: Do technik zarządzania produkcją zaliczamy koncepcje:

  • Just in time (dokładnie na czas, akurat na czas) ma na celu zwiększenie efektywności oraz elastyczności wytwarzania poprzez maksymalne zmniejszenie poziomu zapasów przedprodukcyjnych i międzyoperacyjnych, maksymalne skrócenie długości cyklu produkcyjnego;
  • 5S polega na usuwaniu nieprzydatnych przedmiotów z miejsca pracy, wizualnym umieszczaniu wszystkich potrzebnych rzeczy na swoim miejscu oraz na utrzymaniu stanowiska pracy w nienagannej czystości. Poprzez standaryzację wykonywania tych czynności, dyscyplinę oraz ciągłe usprawnianie metod pracy tworzony jest trwały system zapewniający ład i porządek;
  • Lean Manufacturing polega na nieustannym eliminowaniu marnotrawstwa zdefiniowanego jako wszystkie czynności, inwestycje i procesy niedodające wartości do produktu.

Jakie są korzyści wynikające z zarządzania produkcją?

IDP: Możemy wyróżnić dwa rodzaje korzyści:

Organizacyjne:

 • usprawnienie procesu decyzyjnego - (szybki dostęp do informacji),
 • stabilizacja parametrów procesu (standaryzacja operacji technologicznych),
 • skrócenie czasu reakcji na zapotrzebowanie rynku,
 • poprawa elastyczności procesów produkcyjnych,
 • poprawa trafności decyzji handlowych (bieżąca informacja o kosztach produkcji);

Ekonomiczne:

 • minimalizacja kosztów,
 • wzrost wydajności,
 • obniżenie wskaźników zużycia materiałów i mediów,
 • zmniejszenie strat produkcyjnych,
 • optymalizacja zapasów produkcyjnych i stanu składowisk.

Podobne artykuły:


Instytut Doskonalenia Produkcji