Poznaliśmy Laureatów Godła „Inwestor w Kapitał Ludzki 2013

Poznaliśmy Laureatów Godła „Inwestor w Kapitał Ludzki 2013 nf.pl


W dniu dzisiejszym, podczas uroczystej Gali w Hotelu Intercontinental w Warszawie, poznaliśmy Laureatów Programu „Inwestor w Kapitał Ludzki”.

Statuetki oraz Certyfikaty wręczyli Prezes Zarządu Fundacji Obserwatorium Zarządzania Ireneusz Tomczak oraz Ewa Walenda, redaktor naczelna wydawnictwa „Personel i Zarządzanie”.

Do grona Laureatów dołączyli:

 •     BANK BPH, GE Capital
 •     Hitachi Data Systems Polska
 •     KANLUX S.A.
 •     „Koleje Mazowieckie -  KM” Sp. z o.o.
 •     Nokia Siemens Networks Sp. z o.o.
 •     Nordea Bank Polska S.A.
 •     Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A.
 •     OSTC Poland Sp. z o.o.
 •     PARKER Hannifin Sales Poland Sp. z o.o.
 •     PROVIDENT Polska   
 •     Qubus Hotel Management Sp. z o.o.
 •    TA Hydronics

(kliknij obrazek aby go powiększyć)


Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony zarówno specjalistów Human Resources, jak też biznesu. Swoją obecnością Galę zaszczyciło grono znanych osobistości.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej reprezentowała Pani Monika Fedorczuk - Doradca Ministra Jacka Męciny, która podkreśliła znaczenie pokolenia 50+ w organizacji. Ogłosiła również , iż w ramach Inwestora w Kapitał Ludzki, MPiPS w porozumieniu z Fundacją Obserwatorium Zarządzania rozpoczyna pracę nad  nagrodą specjalną - Inwestor w Kapitał 50+.
Partnera Merytorycznego Programu oraz nagrody specjalnej „Prorodzinne Miejsce Pracy” - PKPP Lewiatan reprezentowała Pani Monika Zakrzewska.
Partnera Nagrody Specjalnej Ergonomiczne Miejsce Pracy - Prezes IWP - Pani Bożena Gargas.

Program Inwestor w Kapitał Ludzki od 12 lat gości w świadomości polskich przedsiębiorców
i pracowników. To Godło, synonim dobrych praktyk HR, rzetelności i wiarygodności Pracodawców. Jest znakiem rozpoznawalnym w Polsce przez blisko 4 mln Polaków.

„Ważne jest również to, że ten Program na początku Certyfikacyjno-Badawczy stał się wiodącym programem społeczno-gospodarczym wspieranym przez liczne organizacje administracji państwowej. Jego założenia ewaluują wraz ze zmianami zachodzącymi w życiu społecznym i gospodarczym naszego kraju. Potrzeby pracodawców i pracowników w chwili obecnej są w wielu obszarach zupełnie inne, a niżeli było to jeszcze 5 czy 10 lat temu. Od kilku lat obserwujemy znaczące zwiększenie wpływu działów HR na podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych w organizacjach. HR staje się partnerem dla Zarządów, pokazuje szanse i zagrożenia związane z wprowadzeniem danego modelu biznesowego, czy też kierunku rozwoju. Strategia polityki personalnej stała się fundamentalną częścią strategii większości organizacji. Obserwujemy rosnący wpływ działań podejmowanych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi na wzrost wskaźników biznesowych.
Ponadto Firmy coraz częściej myślą w kategoriach społecznej odpowiedzialności biznesu i podążają z wytyczonymi w ten sposób kierunkami, realizując strategię wygrana-wygrana.”
- podkreśliła w swoim wystąpieniu podczas Gali Magdalena Turalska - Ekspert Programów Badawczych Fundacji Obserwatorium Zarządzania.

Dlatego też jednym z naszych celów w kolejnej edycji programu będzie nagrodzenie firm szczególnie wyróżniających się w ważnych ze społeczno-gospodarczego punktu widzenia, obszarach:

Działań na rzecz: Pokolenia 50+ (Jakże istotnych ze względu na fakt wydłużenia wieku emerytalnego.)

Adaptacji Młodych na rynku pracy

Programów Prorodzinnych

oraz

Rozwiązań Ergonomicznych w Miejscu Pracy.

Kryteria wyróżnień opracowane wraz z naszymi Partnerami: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, PKPP Lewiatan, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Ministerstwem Gospodarki znajdziecie Państwo wkrótce na stronie Internetowej programu wraz z informacją na temat warunków zgłoszenia firmy do nagrody specjalnej we wspomnianych kategoriach.

Od 12 lat Program „Inwestor w Kapitał Ludzki” promuje budowanie wysokich standardów ZZL. Kreuje dobre praktyki w obszarze rozwoju, motywowania i budowania zaangażowania pracowników. Firma profesjonalnie zarządzająca zasobami ludzkimi, to stabilny i wiarygodny pracodawca, który z sukcesem rozwija swoją firmę, a tym samym pozytywnie wpływa na polską gospodarkę.
Organizatorem Programu jest Fundacja Obserwatorium Zarządzania, niezależna instytucja otoczenia biznesu wspierająca wdrażanie innowacji w gospodarce. W ramach jej działań realizowane są stałe autorskie programy badawczo - rozwojowe poświęcone strategii prowadzenia biznesu, wykorzystania nowoczesnych form zarządzania, rynku pracy, technologii ICT, dostępu do kapitału dla MSP.

Program „Inwestor w Kapitał Ludzki” wspierany jest przez liczne Instytucje Rządowe i Samorządowe: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Gdyni.

Inwestor w Kapitał Ludzki