Późniejsze wakacje ryzykowne dla szefa

Późniejsze wakacje ryzykowne dla szefa nf.pl

Pracownik ma prawo do corocznego nieprzerwanego, płatnego urlopu. Nawet zaległy powinien wykorzystać do końca marca następnego roku kalendarzowego. Zatrudniony powinien mieć wakacje w roku kalendarzowym, w którym uzyskał do nich prawo. Zgodnie z art. 163 k.p. szef musi ustalić plan urlopów, uwzględniając przy tym wnioski załogi i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Układanie planu można znieść, jeżeli zgodzi się na to zakładowa organizacja związkowa (zoz). Wtedy termin urlopu ustala szef w porozumieniu z pracownikiem. Wymóg tworzenia wakacyjnego grafiku nie dotyczy także firmy, w której nie działa zoz. Jeżeli pracownik nie wykorzystał urlopu w całości lub w części w terminie ustalonym w planie, a w razie jego braku w czasie uzgodnionym wspólnie przez pracownika i pracodawcę, to w myśl art. 168 k.p. przełożony musi go dać najpóźniej do końca pierwszego kwartału (czyli do 31 marca) następnego roku kalendarzowego. Pracownik powinien zatem złożyć wniosek w taki sposób, żeby wolne rozpocząć przed upływem końca pierwszego kwartału. Wówczas przyjmuje się, że zachował termin z art. 168 kp. Jeżeli nie wybrał urlopu do 1 kwietnia następnego roku, nie traci do niego prawa, ale po tym czasie staje się on już urlopem zaległym.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów