Pożyczka z internetu — jak sprawdzać oferty?

Pożyczka z internetu — jak sprawdzać oferty? shutterstock

Pożyczki oferowane przez internet na dobre rozgościły się w świadomości konsumentów. Ich niewątpliwymi zaletami są uproszczona procedura wnioskowania i szybka decyzja.

Aby móc w pełni cieszyć się pozyskanymi w ten sposób środkami, warto jednak zwrócić uwagę na kilka aspektów, które decydują o tym, że wybrana oferta będzie naprawdę atrakcyjna.

Jednym z najważniejszych elementów decydujących o wyborze określonej pożyczki są jej koszty. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, ile faktycznie trzeba będzie zwrócić pożyczkodawcy w rozliczeniu końcowym.

Sprawdzamy koszty

Firmy pożyczkowe, tak jak inne instytucje finansowe, zobowiązane są do informowania swoich klientów o wszelkich opłatach związanych z udzieleniem wsparcia w momencie pozytywnej weryfikacji wniosku konsumenta. Oznacza to, że pożyczkobiorca musi być dokładnie poinformowany o kosztach przed podpisaniem umowy.

W przypadku krótkoterminowych pożyczek oferowanych w sieci tego typu informacje znajdują się zwykle na stronie internetowej instytucji. Warto jednak również przed podjęciem decyzji zapoznać się z formularzem informacyjnym, w którym znajdziemy między innymi: dane o konieczności zawarcia umów dodatkowych, np. ubezpieczenia pożyczki lub ustanowienia jej zabezpieczenia, informacje o opłatach manipulacyjnych, przygotowawczych czy kosztach obciążających klienta w przypadku opóźnień w spłacie zobowiązania. Możemy też znaleźć w internecie produkty, które nie są obciążone żadnymi kosztami. Przykładem jest chociażby pożyczka do 2000 złotych oferowana przez NetCredit bez żadnych opłat.

Polski rynek pożyczek internetowych charakteryzuje się stosunkowo niskimi kosztami. Jak wynika z raportu opublikowanego na zlecenie Związku Firm Pożyczkowych Mikropożyczki w Polsce, pożyczki internetowe obciążone są kosztami w granicach 19-23%. Dla przykładu porównywalne produkty w Stanach Zjednoczonych wiążą się z opłatami nawet do 70% wartości zobowiązania.

Czytamy umowę

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o wzięciu pożyczki należy bardzo dokładnie sprawdzić wszelkie zapisy w umowie. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym prawidłowo skonstruowana umowa powinna zawierać przede wszystkim:

  • dokładne dane obu stron;
  • wartość pożyczki z wyszczególnieniem kosztów, w tym również opłat związanych z nieterminową spłatą zadłużenia, monitami itp.;
  • termin spłaty;
  • informacje o prawie do odstąpienia od umowy. W przypadku umów zawieranych na odległość, czyli poza siedzibą pożyczkodawcy, klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia;
  • sposób rozwiązywania ewentualnych sporów między stronami oraz upoważnione do tego organy nadrzędne.

Warto ponadto zwrócić uwagę, czy w dokumencie nie występują klauzule abuzywne, czyli niedozwolone. Są to przede wszystkim zapisy sprzeczne z interesem pożyczkobiorcy lub niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Do niedozwolonych, a tym samym niemających mocy prawnej klauzul, należą np.: brak informacji o kosztach i opłatach, ich zmiany w trakcie trwania umowy, wypowiedzenie umowy w oparciu o niewywiązywanie się pożyczkobiorcy z zobowiązań w stosunku do osób trzecich czy też powoływanie się na wewnętrzne dokumenty pożyczkodawcy niebędące integralną częścią umowy (źródło: https://uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php).

Bezpieczeństwo danych i nie tylko

W przypadku krótkoterminowych pożyczek oferowanych online, podobnie jak przy każdej aktywności w sieci, należy przede wszystkim zadbać o ochronę danych osobowych. Dlatego też, wpisując je w formularze na stronie firmy, należy sprawdzić, czy jest ona zabezpieczona protokołem SSL. O szyfrowaniu połączenia i ochronie przed niepowołanymi osobami świadczyć będzie symbol kłódki przy adresie strony.

Innym czynnikiem, który powinien wzbudzić naszą czujność, jest konieczność potwierdzania danych lub operacji za pomocą płatnych wiadomości tekstowych przesyłanych na telefony komórkowe. Może się bowiem okazać, że zamiast uzyskania pożyczki wyrazimy zgodę na subskrypcję płatnych SMS-ów.

Należy również uważać, jeśli wstępuje konieczność ponoszenia kosztów rozpatrzenia wniosku. Jeżeli wymagane są opłaty rzędu kilkunastu złotych, lepiej zrezygnować z takiej propozycji. Najczęściej okazuje się bowiem, że są to instytucje, których źródłem zysku są właśnie tego typu wpłaty i nie mają one nic wspólnego z rzetelnymi formami pożyczkowymi.

Podobne artykuły:

Czasem zdarza się, że znajdujący się na stronie firmy formularz ma charakter wyłącznie informacyjny, a wszelkie formalności należy załatwiać w jej siedzibie. Dlatego zanim podejmiemy decyzję o skorzystaniu z określonej oferty, należy upewnić się, że cały proces aplikowania i otrzymania pożyczki odbywa się rzeczywiście online.

Biorąc pod uwagę opłaty związane z udzieleniem pożyczki, warto również zwrócić uwagę, czy wśród nich nie ma zbędnych elementów, które nadmiernie podniosą koszty. Mowa tu chociażby o ubezpieczeniu, które w przypadku produktów krótkoterminowych stanowi zbędny dodatek, a niekiedy ma znaczący wpływ na kwotę zobowiązania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto sprawdzić, czy wybrana firma jest członkiem Związku Firm Pożyczkowych. Jest to bowiem organ zrzeszający rzetelne, sprawdzone instytucje, które utrzymują najwyższe standardy w obsłudze pożyczkobiorców.

Materiał partnera