PPK a OFE. Czym się różnią?

PPK a OFE. Czym się różnią? PPK a OFE

Wprowadzane właśnie Pracownicze Plany Kapitałowe i OFE, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne mają pomagać zatrudnionym w długoterminowym oszczędzaniu i gromadzeniu finansowego zabezpieczenia na przyszłość.

Obydwa programy znacznie się jednak od siebie różnią.

 Co warto wiedzieć o PPK i OFE?

PPK zamiast OFE

Nie można powiedzieć, że PPK to zamiennik OFE. To 2 odrębne byty powiązane z 2 różnymi filarami emerytalnymi. Pracownicze Plany Kapitałowe znajdują się w tzw. III filarze systemu emerytalnego, filarze dobrowolnym. OFE natomiast w filarze II, w którym długoterminowe oszczędzanie jest obowiązkowe.

PPK w przeciwieństwie do OFE nie jest powiązane z ZUS. Pieniądze, które trafią do Otwartych Funduszy Emerytalnych pochodzą ze składek emerytalnych wpłacanych do ZUS. Jako podatnik odprowadzający comiesięczne składki na ubezpieczenie społeczne decydujesz jedynie, do jakiego funduszu będzie wpłacana część tej obowiązkowej składki. 4 razy do roku możesz wybrać swój nowy OFE, np. w Nationale-Nederlanden.

 

W PPK wszystkie środki przekazywane przez Ciebie i pracodawcę trafiają na Twoje prywatne konto PPK i państwo nie ma do nich dostępu, tak jak do pieniędzy w OFE. Instytucja finansowa, która będzie zarządzała Twoimi oszczędnościami jest wybierana przez pracodawcę, jednak w porozumieniu z osobami reprezentującymi pracowników. Zawsze więc możesz mieć wpływ na to, czy PPK będzie zarządzać instytucja finansowa tj. Nationale-Nederlanden, która skutecznie pomnoży Twoje środki.

 

Prywatność środków w PPK

Istotnym rozróżnieniem między PPK a OFE jest to, że nowy program długoterminowego oszczędzania zakłada prywatność środków. Jeśli Ty na emeryturze nie skorzystasz z zaoszczędzonych pieniędzy, trafią one do Twoich spadkobierców. Oszczędności w PPK, podobnie jak te odkładane w OFE nie podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej. Mogą jedynie służyć do zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych. W PPK pieniądze należą tylko do Ciebie i osób dziedziczących. Tylko Ty możesz nimi zarządzać (tj. decydować o wysokości składek, wcześniejszej wypłacie i liczbie rat wypłacanych na emeryturze).

 

Sposób inwestowania w PPK a w OFE

W PPK instytucje zarządzające zgromadzonymi środkami inwestują je w fundusze cyklu życia, tzw. fundusze zdefiniowanej daty (więcej przeczytasz o nich w artykule – i tu link do tekstu o funduszach w PPK). Dzięki temu pieniądze w początkowym okresie oszczędzania mogą wypracować więcej zysku, by później zapewnić bezpieczeństwo. W OFE struktura inwestycji pozostaje bez zmian przez cały okres inwestycyjny. Kiedy zbliżasz się do emerytury, zaczyna działać tzw. suwak bezpieczeństwa i stopniowo Twoje środki z OFE trafiają do ZUS.

 

Opłaty w PPK i OFE

Opłaty w PPK będą wynosiły jedynie 0,5% wartości aktywów rocznie. W porównaniu z opłatami obowiązującymi w OFE to niska kwota. Kiedy OFE zaczęły funkcjonować wysokość maksymalnych opłat pobieranych od nowych składek w ogóle nie była ustalona. Później limit wynosił 7% oraz 3,5%, by ostatecznie obniżyć się do 1,75%. W OFE pobiera się też opłaty dodatkowe za zarządzanie aktywami. Maksymalnie może być to 0,54% od wartości aktywów oraz 0,06% rocznie od wartości aktywów za osiągnięty wynik (w PPK ta kwota wynosi 0,1%, ale tylko wtedy, kiedy inwestycja osiągnie stopę zwrotu wyższą niż referencyjna).

 

PPK i wcześniejsze wypłacenie środków

To, co w OFE nie jest możliwe, w Pracowniczym Planie Kapitałowym można zrealizować. Środki ze swojego konta PPK będziesz mógł wycofać w dowolnym momencie przed osiągnięciem 60. r.ż. Jeśli zdecydujesz się na taką wypłatę, będziesz musiał jednak zapłacić stosowny podatek. Stracisz też wszystkie dopłaty roczne oraz wpłatę początkową.

PPK i rozwiązujące się powoli OFE (wg projektu mają zniknąć do 2020 r.) różnią się pod kilkoma względami.

Dlatego PPK to nie nowe OFE, ale zupełnie inny program oszczędzania.