PR 2.0 – nowe wyzwanie w komunikacji

PR 2.0 – nowe wyzwanie w komunikacji nf.pl

Już po raz piąty podczas Kongresu Public Relations, który odbył się w Warszawie w dniach 22-23 września br., jego uczestnicy rozmawiali o tendencjach i perspektywach rynku public relations w Polsce.

W ramach dyskusji na temat trendów we współczesnej komunikacji szeroko omawiano takie tematy jak social media i dziennikarstwo obywatelskie oraz związane z tym sposoby wykorzystania opinii społeczności internetowych w pracy PR-owca. Przedmiotem debaty były również nowe rozwiązania w media relations oraz marketing polityczny. Tematem, który często przewijał się zarówno w prezentacjach, jak i debatach był kryzys gospodarczy. Zagadnienie to coraz częściej, niezależnie od branży, postrzegane jest jako szansa. Tezą jednej z debat było stwierdzenie, że w czasach spowolnienia gospodarczego najłatwiej tworzyć i wzmacniać wizerunek firmy. Zastanawiano się również, co obecna sytuacja na rynku może oznaczać dla komunikacji wewnętrznej w firmach.

Ważną kwestią był pomiar efektywności działań PR. Rozwiązania systemowe w tej dziedzinie przedstawił Marcin Szczupak, Kierownik Działu Raportów Medialnych PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, który poprowadził warsztat pt. „Praktyczne aspekty media intelligence – raporty wizerunkowe i rynkowe”.

- Specjaliści PR i marketingu sygnalizują wyraźną potrzebę narzędzi umożliwiających pomiar efektywności działań komunikacyjnych w związku z rozwojem nowych mediów. Nowe trendy w komunikacji, rosnąca rola blogów, mikroblogów i serwisów społecznościowych oznaczają również nowe potrzeby w zakresie monitoringu mediów i efektywnego zarządzania informacją, na które – jako firma – odpowiadamy – wyjaśnia Marcin Szczupak.

Informedia Polska