Pracodawcy nie wiedzą o prawach rodziców

Pracodawcy nie wiedzą o prawach rodziców nf.pl

Rada Ochrony Pracy zajmie się raportem przygotowanym przez Państwową Inspekcję Pracy dotyczącym przestrzegania uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. PIP w ostatnich latach przeprowadziła stosowne kontrole w około 600 firmach. - Główną przyczyną stwierdzanych nieprawidłowości była nieznajomość prawa. Pracodawcy jako przyczynę wymieniali przede wszystkim zawiłość i mnogość przepisów. Liczne i częste nowelizacje utrudniają ich właściwe stosowanie nawet w firmach, które mają odpowiednie zaplecze kadrowe - mówi Tadeusz Jan Zając, główny inspektor pracy. Kontrola wykazała, że pracownice często korzystają ze zwolnień lekarskich od wczesnych tygodni ciąży. - Eliminuje to konieczność przenoszenia ich do innych prac czy też zwalniania z obowiązku świadczenia pracy, gdy przeniesienie do lżejszej nie jest możliwe - wyjaśnia Zając. - To prawda, że wiele kobiet w ciąży korzysta ze zwolnień lekarskich. Tylko nikt nie wie, ile z nich jest do tego zmuszanych czy namawianych przez pracodawców. Firmy nie chcą się narażać na zaskakujące absencje. Gdy pracodawca wie, że pracownicy nie będzie przez kilka miesięcy, zatrudni zastępcę, a świadczenia na długim zwolnieniu zapłaci ZUS - mówi Urszula Nowakowska z Fundacji Centrum Praw Kobiet.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów