Program Certyfikujący Użyteczna Strona akredytowany przez IAB Polska

Program Certyfikujący Użyteczna Strona akredytowany przez IAB Polska nf.pl

Zarząd Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska docenił rolę Programu Certyfikującego Użyteczna Strona i zdecydował się go wesprzeć poprzez oficjalną akredytację.
Jest ona wyrazem ścisłej współpracy w zakresie tworzenia standardów branży internetowej w Polsce, jak i edukacji rynku w obszarze użyteczności.

Program Certyfikacyjny Użyteczna Strona jest inicjatywą skierowaną do firm, przedsiębiorstw i instytucji publicznych pragnących poprawić użyteczność własnych serwisów internetowych. Umożliwia on weryfikację zakresu trudności i problemów, z jakimi spotykają się ich użytkownicy. Określenie poziomu funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz jakości serwisów internetowych pozwala na spełnienie oczekiwań e-klientów, tak aby strona była oceniana jak najwyżej.

"Akredytacja IAB, światowej organizacji kształtującej przyszłości internetu, potwierdza słuszność idei podnoszenia poziomu użyteczności serwisów internetowych celem umożliwienia znalezienia na nich informacji w łatwy, przyjazny i szybki sposób" – mówi Jarosław Sobolewski, dyrektor generalny Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

"Inwestycje w badania nadal postrzegane są jako niepotrzebny koszt. W czasie kryzysu działania biznesowe przenoszone są do internetu, jednak rzadko kiedy pamięta się o inwestycji w użyteczność. Dobrze skonstruowana aplikacja czy witryna www jest nie tylko wymogiem światowych standardów, ale może stać się istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej poprzez wzrost wskaźników sprzedażowych, np.: konwersji" - mówi Ireneusz Tomczak, prezes Fundacji Obserwatorium Zarządzania.

Fundacja Obserwatorium Zarządzania to „think tank” w zakresie nowoczesnej gospodarki, a w szczególności w zakresie kapitału ludzkiego, przedsiębiorczości, technologii ICT. We współpracy międzynarodowej realizuje badania, programy certyfikacyjne i projekty unijne. Przygotowała polski wkład do Globalnego Raportu Konkurencyjności 2009 (łącznie udział bierze ponad 130 krajów) wydawanego przez Word Economic Forum (organizator szczytu w Davos oraz szeregu najbardziej prestiżowych badań ekonomicznych).

Jest organizatorem prestiżowych Programów Certyfikacyjnych:Inwestor w Kapitał Ludzki, Firma Przyjazna Klientowi, Great Place to Work(r) mających na celu:

- podnoszenie poziomu zarządzania w organizacjach,
- edukacje rynku w zakresie nowoczesnych metod zarządzania,
- promowanie dobrych praktyk.

Więcej informacji na stronie: uzytecznastrona.pl

Użyteczna Strona