Program Certyfikujący Użyteczna Strona akredytowany przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Program Certyfikujący Użyteczna Strona akredytowany przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska nf.pl


Zarząd Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska docenił rolę Programu Certyfikującego Użyteczna Strona i zdecydował go wesprzeć poprzez oficjalną akredytację. Jest ona wyrazem ścisłej współpracy w zakresie tworzenia standardów branży internetowej w Polsce, jak i edukacji rynku w obszarze użyteczności.


Program Certyfikacyjny Użyteczna Strona jest inicjatywą skierowaną do firm, przedsiębiorstw i instytucji publicznych pragnących poprawić użyteczność własnych serwisów internetowych. Umożliwia on weryfikację zakresu trudności i problemów, z jakimi spotykają się ich użytkownicy. Określenie poziomu funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz jakości serwisów internetowych pozwala na spełnienie oczekiwań e-klientów, tak aby strona była oceniana jak najwyżej.

Akredytacja IAB, światowej organizacji kształtującej przyszłości internetu, potwierdza słuszność idei podnoszenia poziomu użyteczności serwisów internetowych celem umożliwienia znalezienia na nich informacji w łatwy, przyjazny i szybki sposób – mówi Jarosław Sobolewski, dyrektor generalny Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Inwestycje w badania nadal postrzegane są jako niepotrzebny koszt. W czasie kryzysu działania biznesowe przenoszone są do internetu, jednak rzadko kiedy pamięta się o inwestycji w użyteczność. Dobrze skonstruowana aplikacja czy witryna www jest nie tylko wymogiem światowych standardów, ale może stać się istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej poprzez wzrost wskaźników sprzedażowych, np.: konwersji - mówi Ireneusz Tomczak, prezes Fundacji Obserwatorium Zarządzania.

Fundacja Obserwatorium Zarządzania to „think tank” w zakresie nowoczesnej gospodarki, a w szczególności w zakresie kapitału ludzkiego, przedsiębiorczości, technologii ICT. We współpracy międzynarodowej realizuje badania, programy certyfikacyjne i projekty unijne. Przygotowała polski wkład do Globalnego Raportu Konkurencyjności 2009 (łącznie udział bierze ponad 130 krajów) wydawanego przez Word Economic Forum (organizator szczytu w Davos oraz szeregu najbardziej prestiżowych badań ekonomicznych). Jest organizatorem prestiżowych Programów Certyfikacyjnych: Inwestor w Kapitał Ludzki, Firma Przyjazna Klientowi, Great Place to Work(r) mających na celu:

  • podnoszenie poziomu zarządzania w organizacjach,
  • edukacje rynku w zakresie nowoczesnych metod zarządzania,
  • promowanie dobrych praktyk.

 

 

Użyteczna Strona