PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER nf.pl

Dziś, w czasach ogromnej konkurencji, o rynkowym sukcesie firmy nie decyduje wyłącznie bardzo dobrej jakości produkt. Liczy się pomysł, zaangażowanie, pasja. Według AIR przedsiębiorczość to narodowa cecha Polaków. Jednym z największych promotorów postaw przedsiębiorczych jest prof. dr hab. Jan Daniel Antoszkiewicz, który w tym raku obchodzi jubileusz 70. urodzin oraz 50-lecia pracy zawodowej. Z tej okazji na początku czerwca w Jachrance odbyła się konferencja naukowa: "Przedsiębiorczy Menedżer w Przedsiębiorczej Organizacji". Rozmawiano o przedsiębiorczych organizacjach, przywództwie i stylu zarządzania. Sporo czasu poświęcono także narzędziom zarządzania wspierającym przedsiębiorczość oraz innowacjom. Prelegenci byli zdania, że przedsiębiorczość przejawia się poprzez efektywne sposoby wykorzystania posiadanych zasobów, sprawne i dobrze działające wewnętrzne i zewnętrzne powiązania firmy, zdolność "wyławiania" okazji, a co za tym idzie - nowych klientów, do tworzenia nowych produktów, technologii. Zdaniem dr Marka Laszuka, sekretarza naukowego konferencji, zysk pojawia się tylko wówczas, gdy kierownik potrafi wykorzystać szansę i sprzedać wytworzony towar, a zatem gdy jest przedsiębiorczy. Ważna jest kreatywność, wsparta umiejętnością zastosowania i wykorzystania wiedzy ludzi. Władza kierownika jest oparta raczej na przywództwie, autorytecie wiedzy i doświadczenia niż na pozycji w hierarchii.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów