Przedszkola firmowe

Przedszkola firmowe nf.pl

Przedszkola firmowe w Polsce można policzyć na palcach jednej ręki. Polska jest daleko w tyle za krajami zachodniej Europy czy USA w organizacji tego typu placówek.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Wolters Kluwer Polska i firmę Femmeritum pokazały, że prawie 90 proc. ankietowanych pracowników, którzy są rodzicami zdecydowanie byłoby zainteresowanych posłaniem dziecka do firmowego przedszkola mimo obaw związanych z potencjalnym wzrostem wymagań przełożonego względem ich dyspozycyjności, wysoką niepewnością co do długoterminowości przedsięwzięcia oraz ściślejszym związaniem z firmą – łatwiej zmienić pracę sobie niż dziecku przedszkole. Wśród korzyści  związanych z funkcjonowaniem firmowego przedszkola pracownicy wymienili łatwiejsze godzenie pracy z wychowaniem oraz dogodniejszy dojazd. Prawie 15 proc. badanych firm rozważała w przeszłości założenie przedszkola firmowego, ale zrezygnowała z tego przedsięwzięcia.  Tylko około 10 proc. firm rozważa obecnie założenie takiej placówki.
Wciąż jest dość spora grupa (63,9 proc.) firm, która nie rozważała i w ogóle nie podejmowała takiej inicjatywy. Może to wynikać z tego, że przedszkole firmowe jest dużym, czasochłonnym przedsięwzięciem przewidzianym na kilkadziesiąt dzieci (zalecane ze względów i finansowych i merytorycznych). Z tego powody trudno jest podjąć takie zobowiązanie małym i nawet średnim firmom.
Wśród obaw powstrzymujących przed utworzeniem firmowego przedszkola przedstawiciele działów personalnych wymienili duże sumy pieniędzy potrzebne na początek, brak wcześniejszych doświadczeń oraz brak zainteresowania i negatywna postawa decydentów. Wśród czynników, które pomogłyby działom personalnym w zainicjowaniu rozmów o uruchomieniu przedszkola firmowego znalazły się fundusze europejskie i współpraca z innymi firmami.
Jest jednak kilka firm, którym projekt przedszkola firmowego udało się zrealizować.
Podzielą się oni swoimi doświadczeniami podczas seminarium: „Przedszkole firmowe – jak z sukcesem zrealizować to przedsięwzięcie”, które odbędzie się 11 maja 2010 roku.
Udział w seminarium jest bezpłatny.
Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Femmeritum Sp.z.o.o.