Przy silnym wietrze lepiej nie wchodzić na rusztowanie

Przy silnym wietrze lepiej nie wchodzić na rusztowanie nf.pl

Pracownicy budowlani to największa grupa poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Większość nieszczęść wynika z niestosowania się zarówno pracodawców, jak i ich podwładnych do wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby odpowiedzialne za zorganizowanie pracy przy stawianiu domu czy jego remontowaniu muszą wziąć pod uwagę wiele przepisów porozrzucanych w kilku ustawach i kilkunastu rozporządzeniach. Przy pracach budowlanych przeszkolenie pracowników i wywieszenie instrukcji bhp to zdecydowanie za mało. Dzisiaj skupimy się przede wszystkim na obowiązkach wynikających z rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2005 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU nr 47, poz.401). Na większych placach budowy inwestor zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych inspektora pracy. Robi to na siedem dni przed rozpoczęciem prac. Konkretnie chodzi o takie miejsca, w których przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób. Albo na których planowany zakres robót przekracza 500 tzw. osobodni.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów