Rekordy domeny – jak się nimi posługiwać?

Rekordy domeny – jak się nimi posługiwać? nf.pl

Czym są rekordy domeny? To zbiór informacji dotyczących jej konfiguracji. Każda nazwa posiada kilka rekordów, pełniących różne funkcje m.in. określenie zewnętrznego serwera poczty, ustawienie przekierowań strony WWW lub delegację subdomen. Możliwość samodzielnej konfiguracji rekordów domen pozwala na pełne wykorzystanie funkcjonalności własnego adresu WWW. Zmiana rekordów domeny jest dostępna w Panelu Klienta, wystarczy wybrać w zakładce „Twoje domeny” opcję „Konfiguracja”. W zaawansowanych opcjach konfiguracji domeny można tworzyć lub usuwać rekordy oraz edytować już istniejące. Wśród najważniejszych rekordów można wymienić: - SOA (Start of Authority) – każda domena posiada tylko jeden taki rekord, który ją identyfikuje, - A (Address) – rekord ten pozwala na przekierowanie domeny lub subdomeny na adres IP, - MX (Mail Exchanger) - wskazuje, który serwer jest odpowiedzialny za obsługę poczty. Za jego pomocą można rozdzielić obsługę poczty i strony WWW na dwa różne serwery, - CNAME (Canonical Name Record) - służy do tworzenia aliasów danej domeny, - NS (Name Server) - jest to podstawowy rekord domeny, zawierający adresy internetowe serwerów nazw, obsługujące daną domenę. Jest to tylko kilka najważniejszych rekordów ich pełniejszy opis oraz przykłady konfiguracji można znaleźć w naszym Centrum Pomocy. Przy zmianach konfiguracji domeny należy pamiętać, że nierozważne edytowanie rekordów domeny, może utrudnić działanie usług z nią powiązanych, dlatego z tej opcji powinni korzystać tylko doświadczeni użytkownicy. Odwiedź Blog NetArt na www.blog.netart.pl

Serwis nazwapl NetArt (serwis nazwa.pl)