Rekrutacja czy zatrzymanie pracownika w firmie

Rekrutacja czy zatrzymanie pracownika w firmie nf.pl

Miliony Polaków wyjeżdżają za granicę. W kraju zaczyna być odczuwalny niedobór rąk do pracy. W tej chwili brakuje już nie tylko specjalistów-inżynierów lecz także pracowników biurowych. Zaniepokojone tym faktem firmy szukają nowych metod na pozyskanie i zatrzymanie wartościowych ludzi. W cenie są przede wszystkim te pomysły, które nie powodują wzrostu kosztów stałych przedsiębiorstwa. Coraz więcej firm ma trudności ze znalezieniem pracowników. Dotyka to już nie tylko przedsiębiorstw, w których pracują inżynierowie i specjaliści w wąskich dziedzinach, lecz także firmy zatrudniające pracowników
umysłowych. Mimo, że poszukujących pracy jest wielu, osoby prowadzące rozmowy kwalifikacyjne skarżą się na brak kandydatów, którzy mogą pochwalić się doświadczeniem, umiejętnością logicznego myślenia, kreatywnością i wysokim poziomem motywacji do pracy. Dlatego przedsiębiorcy potrzebują coraz bardziej skutecznych metod wyszukiwania najlepszych kandydatów na rynku i coraz bardziej cenią sobie własnych
pracowników, którzy wykazują się efektywną pracą i osiągnięciami. W pierwszym przypadku firmy sięgają po metody z zakresu tzw. direct-search, w drugim - myślą jak zapewnić pracownikom jak najlepsze warunki, sprawić by mogli się rozwijać oraz by byli zadowoleni. Najbardziej poszukiwane są te rozwiązania, które budują lojalność pracowników, a nie obciążają finansowo przedsiębiorstwa.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów