Rodzaje reklamy

Rodzaje reklamy Image courtesy of Boians Cho Joo Young/FreeDigitalPhotos.net

Czym właściwie jest reklama, piekielne zjawisko bombardujące nas z każdej strony? Nie sposób egzystować bez zetknięcia się z którąkolwiek z jej form.

Pierwsze poranne włączenie radia rozpoczyna cały dzień nieograniczonych możliwości dla reklamodawców, nie dając jednocześnie możliwości wytchnienia umęczonym odbiorcom.

Czy XXI wiek można nazwać erą reklamy? Czy publicity determinuje ludzkie życie? Wreszcie, czy warto się przed atakiem reklamy bronić?

O reklamie

Wedle definicji, reklama jest celowym działaniem, mającym na celu przyniesienie przedsiębiorstwu określonych korzyści. Jest masową, odpłatną i bezosobową formą prezentacji przez określonego nadawcę konkretnych produktów lub usług. Wśród celów reklamy wyróżnia się: dostarczenie informacji, przekonanie – poprzez podanie przyczyn – do kupienia produktu, zmianę postaw konsumentów wobec firmy, wzbudzenie pragnienia zakupu oraz utrwalenie obecności danego produktu w świadomości odbiorców.

Podobne artykuły:

W obszernym zbiorze wyróżniamy reklamy informacyjne oraz reklamy wizerunkowe. Reklamy, aby spełnić przypisane sobie funkcje, często nie przekazują jasnego komunikatu w rodzaju: „te perfumy mają zmysłowy zapach”, „ten proszek wybiela plamy najlepiej”, czy też „ten fundusz inwestycyjny pozwoli ci na najskuteczniejsze odłożenie pieniędzy”. Osiągnięcie celu następuje także poprzez wywołanie odpowiedniego wrażenia na odbiorcy.

Współcześni specjaliści określają oprócz określonych celów reklamy także trzy poboczne funkcje:

    • Informacyjną
    • Nakłaniającą/przekonującą
    • Przypominającą

W zakresie funkcji informacyjnej zawiera się powiadamianie konsumentów o przeznaczeniu oraz głównych cechach nowego towaru wprowadzanego na rynek. Funkcja nakłaniająca polega na przekonaniu do zakupu danego produktu i zapewnieniu o jego jak wyższej jakości, zaś funkcja przypominająca utrwala dany produkt w świadomości konsumentów. Przekaz reklamowy oddziałuje na nas obrazem, słowem oraz dźwiękiem. Najskuteczniejsze zdaje się oczywiście połączenie wszystkich tych elementów. Dobrze skonstruowana reklama powinna mieć zawsze na celu realizację przypisanych sobie funkcji. Odbiorca pod jej wpływem powinien podjąć decyzję dotyczącą zakupu.

Zasięg reklamy

W procesie wyboru najskuteczniejszego kanału przekazywania informacji, istotny jest rodzaj medium oraz oczekiwana grupa odbiorców. Wśród rodzajów reklam, ze względu na media, w jakich się pojawiają wymieniamy m.in.: reklamę telewizyjną, prasową, radiową, tranzytową, mobilną, ambientową i internetową.

W zależności od wyboru drogi zmienia się pole zasięgu, grupa odbiorców, zakres możliwości przekazu, siła wpływu na odbiorcę a także… cena – która ma znaczenie dla wszystkich chyba przedsiębiorców. Reklama internetowa wciąż pozostaje najtańszym, będąc jednocześnie niezwykle skutecznym, sposobem promocji. Rynek reklamowy otwiera przed wszystkimi, chcącymi podnieść świadomość swojej marki, wiele możliwości. Dobra analiza możliwości i oczekiwań pozwoli każdemu znaleźć dobre rozwiązanie, które zaowocuje w niedalekiej przyszłości.
Your Image S.A.