Rusztowania - czym są?

Rusztowania - czym są? nf.pl

Rusztowanie to konstrukcja (najczęściej stalowa) tymczasowa, która umożliwia pracę na wysokości od dwóch do kilkudziesięciu metrów ponad podłożem (ziemią lub podłogą pomieszczenia). Składane jest na miejscu budowy, demontowane po zakończeniu prac. Rusztowanie montuje się z wielu elementów; przede wszystkim są to połączone, pionowe ramy nośne, do których przymocowane są podesty poziome. Składając dowolną ilość elementów, można uzyskać planowaną długość i wysokość rusztowania. Konstrukcję tą dawniej budowano z elementów drewnianych (nadal można spotkać bambusowe w Afryce i Azji), dzisiaj stosuje się elementy stalowe i aluminiowe. Rusztowania mają bardzo duży wpływ na rozwój budownictwa i na bezpieczeństwo w trakcie budowy. Można zatem najbardziej ogólnie podzielić rusztowania na robocze i ochronne. Robocze to takie, które służy do wykonywania prac na wysokości, a więc utrzymuje ludzi, materiały i sprzęt budowlany. Zaliczamy do nich wszystkie rodzaje rusztowań, także jezdne. Rusztowanie ochronne to konstrukcja zabezpieczająca przed spadkiem z wysokości, zarówno ludzi jak i różnych przedmiotów. Są to wszystkie rodzaje rusztowań, których nie zaliczamy do roboczych; mogą służyć do prac szalunkowych lub po prostu zabezpieczać przed spadkiem z wysokości – wówczas są budowane razem z obiektem. Zarówno rusztowania robocze jak i ochronne mogą być rusztowaniami systemowymi. Oznacza to, że są składane z dopasowanych elementów. Zatem wymiary elementów rusztowania jednoznacznie określają wymiary siatki konstrukcyjnej. Można je więc łączyć w różne struktury, ale tylko w ramach tego samego systemu. Rusztowania te wykonywane są z elementów prefabrykowanych.

Janusz Natkaniec