Rynek fuzji i przejęć w Polsce w I półroczu 2010

Rynek fuzji i przejęć w Polsce w I półroczu 2010 nf.pl

Długo oczekiwane ożywienie na rynku fuzji i przejęć zaskoczyło spektakularnym wzrostem wartości transakcji – w pierwszym półroczu 2010 r. w Polsce zawarto 283 transakcje M&A o wartości ponad 5,1 mld euro. W porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku liczba transakcji w Polsce wzrosła o 16%, zaś ich wartość w ujęciu euro o 44%. W regionie CEE, gdzie od stycznia do czerwca 2010 roku zarejestrowano 869 transakcji o wartości ujawnionej ponad 10 mld euro, udział Polski wyniósł prawie 33% w ujęciu ilościowym i 50%
w ujęciu wartościowym.

„Polska stała się nie tylko liderem na rynku M&A w Europie Środkowej i Wschodniej,
ale także na tle gospodarek Europy Zachodniej, gdzie spadek aktywności na rynku M&A został już zahamowany, ale nie zaobserwowano jeszcze spodziewanych wzrostów” – ocenia Krzysztof Klamut, Partner, Szef zespołu M&A w Firmie Doradczej KPMG.

„Ożywienie jest także widoczne w aktywności prywatyzacyjnej, w ramach której zrealizowano ponad 12 mld zł z zaplanowanych na 2010 rok 25 mld zł przychodów,
przy czym znaczna część tej kwoty przypada na prywatyzację przez warszawską giełdę” – zaznacza Jakub Siekierzyński, Szef Zespołu badań M&A w DealWatch.

Rodzaje transakcji na rynku M&A

Pod względem liczby, jak i wartości zawartych transakcji dominują akwizycje –
w I półroczu 2010 roku przeprowadzono 174 akwizycje o wartości ponad 3 mld zł (59% wartości transakcji o ujawnionej wartości). Transakcje zakupu pakietu mniejszościowego znalazły się na drugim miejscu pod względem liczby zawartych transakcji (79; 22% wartości transakcji o ujawnionej wartości). Trzecią pozycję pod względem liczby transakcji zajmują prywatyzacje (17), stanowiące jedynie 1% rynku M&A pod względem wartościowym. Wynika to z charakteru prywatyzacji, przeprowadzanych poprzez Giełdę Papierów Wartościowych. W 2010 r. Ministerstwo Skarbu Państwa pozyskało w ten sposób 2,6 mld euro.
Pod względem wartości transakcji wysoką pozycję zajmują fuzje – ich wartość w I półroczu 2010 r. sięgnęła prawie 900 mln euro (17% wartości transakcji o ujawnionej wartości), przy realizacji jedynie 10 transakcji.
„Dane wartościowe obejmują transakcje o ujawnionej wartości, stanowiące około 62% ogółu transakcji, stąd szacujemy, że łączna wartość wszystkich transakcji w Polsce przekroczyła w tym okresie 8,2 mld euro, zaś w regionie CEE 20 mld euro. Na polskim rynku wciąż dominują transakcje małe – 40% transakcji miało wartość poniżej 10 mln euro”– zauważa Krzysztof Klamut, Partner, Szef zespołu M&A w Firmie Doradczej KPMG.

Najbardziej „transakcyjne” sektory gospodarki

 

Choć w pierwszym półroczu 2010 r. nie nastąpiła przełomowa zmiana preferencji sektorowych wśród inwestorów, to są zauważalne pewne istotne zmiany.
Najpopularniejszy transakcyjnie w latach 2008-2009 sektor komunikacji, mediów i rozrywki w I półroczu 2010 r. zajął trzecią pozycję, odnotowując 40 zawartych transakcji o wartości 257 mln euro. W analogicznym okresie 2009 roku zrealizowano 44 transakcje o wartości 188 mln euro.
Drugie miejsce przypadło sektorowi produkcji przemysłowej z 46 transakcjami o wartości 411 mln euro, wobec 27 transakcji wartych 139 mln euro rok wcześniej.

Najwięcej transakcji dokonano w sektorze budownictwa i nieruchomości – zarejestrowano 48 transakcji o wartości 948 mln euro (2 miejsce w ujęciu wartościowym). W 2009 roku w sektorze tym zawarto 33 transakcje, których wartość wyniosła 261 mln euro.
Pod względem wartościowym liderem pozostał sektor energetyczny, paliw i surowców,
w którym łączna wartość transakcji w pierwszym półroczu 2010 roku przekroczyła 1,5 mld euro.

Największe transakcje M&A ogłoszone w Polsce w I półroczu 2010 roku

Największą na polskim rynku transakcją był zakup za ponad 800 mln euro przez PGE od Ministerstwa Skarbu Państwa 15-procentowych pakietów akcji w PGE Energia i PGE Górnictwo i Energetyka. Na drugim miejscu znalazła się sprzedaż również przez Ministerstwo Skarbu Państwa 16,05% akcji Grupy Energa za przeszło 280 mln euro inwestorom instytucjonalnym. Przejęcie przez CA Immo International od Volksbank International za 272 mln euro 100% grupy Europolis Invest, było trzecią co do wartości transakcją na polskim rynku.

Tabela 1. Największe transakcje w Polsce ogłoszone w I półroczu 2010 roku


Źródło: KPMG, DealWatch

 

Wyceny transakcyjne

W pierwszym półroczu 2010 roku współczynnik ceny transakcji do wartości sprzedaży przedsiębiorstwa (P/Sales) wynosił 1,0-1,2x, zaś rok wcześniej było to 0,8-1,2x. Stosunek ceny transakcji do EBITDA (P/EBITDA) wyniósł 8,4-11,2x w porównaniu do 8,8-9,0x rok wcześniej. Wskaźnik ceny transakcyjnej do wartości księgowej (P/BV) wzrósł z 1,2-1,7x do 2,0-2,4x.

Dla regionu CEE wskaźnik P/Sales wynosił w pierwszym półroczu 2010 roku 1,0-1,4x, współczynnik P/EBITDA 8,1-10,2x, a P/BV 1,7-2,3x.

Tabela 2. Przeciętne wartości mnożników transakcyjnych

(kliknij obrazek aby go powiększyć)

Źródło: KPMG, DealWatch

Prognozy na przyszłość

Prognozowane na ten rok wzrosty transakcji w Polsce o 10% w ujęciu ilościowym i o 25-30% w ujęciu wartościowym zostały znacznie przekroczone, osiągając odpowiednio 16% i 44%. Utrzymanie tej dynamiki umożliwiłoby utrwalenie odbicia na rynku fuzji i przejęć w Polsce.
„Trwający prawie cały trzeci kwartał sezon urlopowy oraz niepewność odnośnie przeprowadzania prywatyzacji poprzez fuzje i przejęcia stanowi czynnik ryzyka w prognozowaniu dalszego rozwoju rynku M&A” – zauważa Michał Chromiński, Associate w zespole M&A w Firmie Doradczej KPMG.

„Osiągnięcie w I połowie 2010 roku przez fundusze Private Equity i Venture Capital 1,5 mld euro obrotu wobec szacowanego 2,5 mld na cały 2010 rok, rozwiązanie problemu opcji walutowych oraz planowane przebudzenie na rynku M&A w Europie Zachodniej skłania do bardziej optymistycznych prognoz na drugą połowę 2010 roku” – dodaje Krzysztof Klamut, Partner, Szef zespołu M&A w Firmie Doradczej KPMG.

KPMG Polska