RYNEK PRACY MA WYMAGANIA LINGWISTYCZNE

RYNEK PRACY MA WYMAGANIA LINGWISTYCZNE nf.pl

Nadal najpopularniejszym językiem jest angielski, jednakże wymogi rynku pracy dotyczące jego znajomości wykraczają poza tak zwany General English, czyli język ogólny wykorzystywany w sytuacjach dnia codziennego, a liczba specjalistów, którzy powinni posługiwać się nim w swojej branży rośnie. Szkoły językowe śledzą potrzeby rynku pracy i dostosowują ofertę kursów do potrzeb klientów, dlatego też w ostatnim czasie oferują kursy specjalistyczne w zakresie: prawa, bankowości , finansów, medycyny, logistyki, handlu, marketingu, hotelarstwa, turystyki, techniki, budownictwa oraz IT. Zajęcia te przeznaczone są dla osób pragnących poznać lub poszerzyć znajomość terminologii i zastosowania języka fachowego oraz umiejętności komunikacji w środowisku pracy. Aby specjalista informatyk mógł znaleźć dobrze płatną pracę za granicą powinien wykazać się znajomością języka ogólnego na poziomie minimum B2-Vantage. Aby osiągnąć poziom B2 należy odbyć 500-550 godzin nauki. Doskonałym potwierdzeniem znajomości języka ogólnego na powyżej opisanym poziomie jest certyfikat FCE (First Certifieate in English). Może to być również certyfikat biznesowy Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej - LCCI na poziomie 2 (B2) lub wyższym oraz certyfikat TOEFL, ale nie istnieje ustalone świadectwo potwierdzające znajomość języka angielskiego z dziedziny IT wymagane przez pracodawców za granicą. Specjalistyczny kurs dla informatyków powinien łączyć w sobie i rozwijać wszystkie cztery kompetencje językowe: rozumienie języka mówionego, znajomość struktur gramatycznych, rozumienie tekstów i pisanie, poprzez różnorodne, autentyczne i aktualne teksty i materiały wizualne. Uczestnicy takiego kursu zapoznają się z terminologią związaną z dziedziną IT, nabywają umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych, dyskusji na tematy związane z różnymi aspektami pracy w tej branży, rozmów z klientem, negocjacji, a także wygłaszania prezentacji. Co więcej, uczą się technik sporządzania dokumentów takich jak: list, raport, notatka służbowa, e-mail, zaproszenie do współpracy oraz wiele innych.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów