Rząd da przykład, jak zwalniać

Rząd da przykład, jak zwalniać nf.pl

Rządowe Centrum Legislacji kończy prace nad nowelizacją ustawy o Radzie Ministrów, która ma dać solidną podstawę do zwolnienia około 1000 urzędników na najwyższych szczeblach władzy. Projekt zmian szykowany w RCL przewiduje rozluźnienie sztywnej do tej pory struktury rządu.

Dzięki temu dyrektorzy generalni poszczególnych ministerstw będą mieli swobodę w łączeniu departamentów w większe jednostki lub dzielenia ich na mniejsze (nowela przewiduje np. możliwość powołania oddzielnych komórek do spraw kadr, szkoleń i organizacji, które znajdują się obecnie obowiązkowo w jednym wydziale).

Dyrektorzy będą mogli także zrezygnować z niektórych stanowisk przewidzianych w tej ustawie. W uzasadnieniu do projektu RCL wskazuje, że nowelizacja przepisów nie oznacza obowiązku przeprowadzenia reorganizacji w ministerstwach.

Jednocześnie po zmianach spodziewa się znacznych oszczędności budżetowych, związanych z redukcją zatrudnienia.

- Reorganizacja urzędu z perspektywy jego kierownictwa może stanowić świetną podstawę do zwolnień  - podsumowuje Andrzej Czyżowski, radca prawny, były sędzia sądu pracy.

Źródło: Rzeczpospolita

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów