Specjalizacja czy wiedza ogólna?

Specjalizacja czy wiedza ogólna? nf.pl

Nowe dziedziny wiedzy, dynamicznie rozwijające się technologie, czy też zmiany w podziale pracy powodują, że oferta usług edukacyjnych powinna być stale aktualizowana i odpowiadać bieżącym trendom na rynku pracy - zauważa Polska.


Jednocześnie pracodawcy dysponują informacjami aktualnymi w bardzo krótkiej perspektywie czasowej. Nie są oni w stanie określić, jakie predyspozycje będą niezbędne na rynku pracy za kilka lat. Dlatego też pogłębia się dylemat, przed jakim stają kandydaci na studia dokonujący wyboru pomiędzy wąską specjalizacją a wykształceniem ogólnym.


Kierunkowe wykształcenie w danej specjalizacji może skutkować w przyszłości trudnościami ze znalezieniem pracy w przypadku kryzysu w branży. Z drugiej jednak strony sygnały płynące z rynku wyraźnie wskazują na wysokie zapotrzebowanie na specjalistów w wąskich dziedzinach, którzy świadomie kreują swoją przyszłość w oparciu o nabywane w trakcie studiów kompetencje i doświadczenia zawodowe.


Popyt na poszczególne umiejętności zmienia się w czasie, warto zatem kształtować na studiach różnorodne zdolności i nabywać kwalifikacje, które są niezbędne w razie modyfikacji ścieżki rozwoju zawodowego - wyjaśnia gazeta.

Polska